Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika M

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-111BOT-M Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Botanika M
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/zsgr/botanika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość biologii na poziomie licealnym w zakresie rozszerzonym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje różnorodność organizmów tradycyjnie zaliczanych do roślin, czyli wszystkich tych, które nie są zwierzętami (sinice, glony eukariotyczne, rośliny lądowe, grzybopodobne protisty oraz grzyby sensu stricto). Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z morfologią i anatomią wybranych przedstawicieli poszczególnych grup, prezentowanych w porządku taksonomicznym.

Pełny opis:

Program ćwiczeń

Glony – różnorodność budowy, chemizmu i form życiowych glonów oraz paralelizmy w ewolucji organizacji plechy (sinice, złotowiciowce, okrzemki, brunatnice, bruzdnice, eugleniny, krasnorosty, zielenice).

Grzyby i grzybopodobne protisty – różnorodność form; rozmnażanie; związek budowy plechy ze środowiskiem życia (śluzorośla, lęgniowce, grzyby właściwe); różnorodność grzybów lądowych na przykładzie Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota i Basidiomycota; przystosowania grzybów do pasożytnictwa i drapieżnictwa; grzyby konidialne; grzyby porostowe.

Mszaki i paprotniki – różnorodność budowy morfologicznej i anatomicznej gametofitu i sporofitu; związek pomiędzy budową a środowiskiem życia, strategie reprodukcyjne (wątrobowce, prątniki, płonniki, widłaki, widliczki, poryblinowe, psylotowe, skrzypy, paprocie).

Nagonasienne – różnorodność współczesnych nagonasiennych, budowa morfologiczna sporofitu (sagowce, gniotowe, miłorzębowe, iglaste).

Okrytonasienne – różnorodność współczesnych okrytonasiennych (ANITA, magnoliowe, dwuliścienne wyższe, jednoliścienne); kwiat: budowa morfologiczna i anatomiczna, tendencje ewolucyjne, typy kwiatostanów; owoc i nasienie: typy owoców, budowa anatomiczna nasienia u jedno- i dwuliściennych; budowa pierwotna i wtórna łodygi i korzenia; morfologia i anatomia liścia w zależności od warunków życia.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 1993. Botanika. Wydawnictwo Naukowe PWN. (obie części). [lub którekolwiek z wydań późniejszych - są one identyczne]

2. Niklas K.J. 1997. The evolutionary biology of plants. University of Chicago Press, Chicago i Londyn.

3. Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F., Donoghue M.J. 2002. Plant systematics, a phylogenetic approach. Sinauer, Sunderland (MA). Wydanie drugie.

Efekty uczenia się:

Student:

ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii stosowanej w botanice (K_W01);

zna fundamentalne teorie naukowe w zakresie botaniki (K_W03);

wykonuje samodzielnie lub w zespole proste obserwacje i doświadczenia przyrodnicze (K_U01);

potrafi posługiwać się mikroskopem świetlnym i stereoskopowym w celu przeprowadzenia analizy morfologicznej i anatomicznej wybranych organizmów (K_U03);

rozpoznaje typowych przedstawicieli głównych grup systematycznych organizmów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych (K_U04);

potrafi samodzielnie studiować poleconą literaturę (K_U05);

wykazuje potrzebę poszerzania i stałego aktualizowania wiedzy z zakresu o środowisku (K_K02);

potrafi odpowiedzialnie i efektywnie pracować samodzielnie, jak i w zespole w różnych rolach (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie wyników czterech kolokwiów śródsemestralnych (4 x 30 pkt). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów (72 ze 120 pkt) oraz obecność na 80% zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.