University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

B.Sc.workshop for Biology

General data

Course ID: 1400-216PLIC-BI Erasmus code / ISCED: 13.104 / (0511) Biology
Course title: B.Sc.workshop for Biology Name in Polish: Pracownia licencjacka dla biologii
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Learning outcomes: (in Polish)

Rozumie i interpretuje zjawiska i procesy biologiczne, ekologiczne i/lub biotechnologiczne. (K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08)

Zna terminologię oraz podstawowe techniki i metody stosowane w badaniach biologicznych. (K_W15)

Zna zasady z zakresu BHP i praw autorskich. (K_W17, K_W18)

Wyszukuje w internecie i ze zrozumieniem czyta publikacje naukowe i najważniejsze aktualne akty prawne z zakresu biologi, biotechnologii i/lub ochrony środowiska. (K_U02)

Posiada umiejętność napisania pracy naukowej na podstawie badań własnych. (K_U07)

_

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.