Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Techniki aranżacji wydarzeń edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AND-L-TA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Techniki aranżacji wydarzeń edukacyjnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu technik i metod aranżacji wydarzeń edukacyjnych dla osób dorosłych.

Pełny opis:

Zajęcia mają formę wspólnego uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach edukacyjnych dla osób dorosłych. Student podczas zajęć ma możliwość poznania wielu zróżnicowanych form i technik aranżowania wydarzeń edukacyjnych zarówno z zakresu edukacji formalnej (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Liceum dla dorosłych), pozaformlanej (np. Kongres Obywatelski, Sympozja Centrum Nauki Kopernik, prelekcje podróżnicze Instytutu Austriackiego i wiele innych organizowanych przez Muzea, placówki kulturalno-oświatowe, Teatry, Galerie Sztuki, Klubokawiarnie podróżnicze itp.), jak i nieformlanej (np. edukacyjna przestrzeń miasta). Zajęcia stwarzają możliwość uczenia się przez doświadczenie i nabycia wiedzy potrzebnej do krytycznej i pogłębionej refleksji związanej z formami organizacyjnymi edukacji dorosłych, miejsca i roli osoby nauczającej i uczącej się, technik aranżacji wydarzeń edukacyjnych oraz założeń teoretycznych leżących u podstaw każdej z poznawanych form.

UWAGI: Wszystkie wydarzenia edukacyjne, w których studenci biorą udział są bezpłatne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. Posiada wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych form aranżowania wydarzeń edukacyjnych dla osób dorosłych.

2. Zna metody właściwe dla każdego z obszarów edukacji dorosłych (formalnej, pozaformlanej i nieformlanej).

3. Zna wybrane techniki aranżacyjne

Umiejętności:

Student:

1. Potrafi krytycznie ocenić wady i zalety różnorodnych rozwiązań organizacyjnych, związanych z aranżacją wydarzeń edukacyjnych dla osób dorosłych

2. Umie wskazać odpowiednie dla wybranego obszaru tematycznego formy edukacyjne

3. Potrafi samodzielnie zaplanować organizację wydarzenia edukacyjnego dla osób dorosłych, związanego z wybraną problematyką

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie :

1. Obecności i aktywnego uczestnictwa

2. Pisemnego raportu, związanego z krytyczną refleksją na temat wybranego przez studenta wydarzenia, opinią i oceną zastosowanych technik aranżacyjnych, sposobów pracy z człowiekiem dorosłym i zaproponowanych rozwiązań organizacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: Zuzanna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia zostają przeniesione na semestr letni

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia zostają przeniesione na semestr letni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)