University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

DZ-CAREER MANAGEMENT

General data

Course ID: 2300-MS1-DZ-ZK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: DZ-CAREER MANAGEMENT
Name in Polish: MS1 - Zarządzanie karierą
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Issues related to career planning at a workplace, especially career models, will be discussed during the classes.

Mode:

Classroom

Short description:

Issues related to career planning at a workplace, especially career models, will be discussed during the classes.

Full description:

Full description:

The following issues will be discussed during the classes:

1. Characteristics of selected theories related to career management

2. Professional career models of adults

2.a. current and future career models

2.b. determinants of career models

3. Strategies of career development within an enterprise

3.a. the employer’s perspective

3.b. the employee’s perspective

Bibliography:

Baczyńska A.K., Kosy K. (2009), Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., (2008), Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Kasprzak E., Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

Suchar M. (2010), Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

wybrane artykuły z czasopism: Edukacja Dorosłych, Rocznik Andragogiczny, Dyskursy Młodych Andragogów, Studia Poradoznawcze

Learning outcomes:

After the course the student:

Knowledge: the student

knows the terminology related to career management at an advanced level;

discusses selected theories in the scope of career management.

Skills: the student

can undertake activities aimed at their own career management.

Competencies: the student

correctly identifies and solves the dilemmas related to career management.

metody kryteria oceniania:

Kolokwium obejmujące zagadnienia związane z zarządzaniem karierą zawodową.

Methods and assessment criteria:

A test covering the issues related to professional career management.

Assessment methods and assessment criteria:

Methods and assessment criteria:

Receive more than 51% on the examination test

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)