Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Rodzina z osobą niepełnosprawną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PR-RN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Rodzina z osobą niepełnosprawną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problemami rodzin z osobą niepełnosprawną oraz strategiami adaptacji rodziny do niepełnosprawności dziecka, matki, ojca, rodzeństwa zwiększającymi zasoby do podjęcia opieki, wychowania, rehabilitacji, usprawniania i edukacji niepełnosprawnego członka rodziny.

Pełny opis:

Rodzina jako instytucja i grupa społeczna

Zmiany funkcjonowania rodziny, po diagnozie niepełnosprawności

Mechanizmy adaptacji rodziny - zasoby, wsparcie społeczne

Reakcje emocjonalne poszczególnych członków rodziny na niepełnosprawność

Postawy rodziny wobec niepełnosprawnego członka rodziny i czynniki je modyfikujące

Zmiany w rodzinie spowodowanie cyklem rozwojowym

Zmiany z wiązane z dorastaniem i dojrzewaniem dzieci w rodzinie z osoba niepełnosprawną

Literatura:

Literatura podstawowa:

Twardowski A: Sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym W: (red.) I. Obuchowska: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, 2008

Pisula E. Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju, 1998

Urbanowicz M. : Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2003 nr 5

Wrona S. Walkowska W. (red.): Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. Tom 18 1/2014

Kościelska M: Oblicza upośledzenia, 2008

Bartnikowska U., Żyta A.: Żyjąc z niepełnosprawnością, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 2007

Marszałek L.: Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina, 2006

Obuchowska I.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, 1997

Kościelska M. : Trudne macierzyństwo, 2001

Kościelska M. ; Niechciana seksualność, 2005

Gustavsson, Zakrzewska, Manterys: Upośledzenie w społecznym zwierciadle, 2006

Ostrowska A. Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993 - 2013

Sekułowicz M.;Wypalanie sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Dryżałowska G. ; Pokochaj mnie mamo, 2008

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza: student zna reakcje emocjonalne na niepełnosprawność, zna postawy członków rodziny i ich uwarunkowania, zna zmiany w cyklu rozwoju rodziny

Umiejętności: potrafi identyfikować etapy adaptacji do niepełnosprawności członka rodziny, diagnozować potrzeby rodziny

Postawy: rozumie zachowanie członków rodziny i potrafi organizować system wsparcia dla rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, praca zaliczeniowa, kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)