University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MTP - Social Pedagogy - lecture

General data

Course ID: 2300-MTP-PS-W
Erasmus code / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: MTP - Social Pedagogy - lecture
Name in Polish: MTP - Pedagogika społeczna - wykład
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Social pedagogy, dealing with the relationship man - environment -wychowanie is aimed at both the diagnosis of the environmental conditions of the processes of education and development, raising the level of educational intentions in the living environment, as well as organizing institution / community education of prevention and compensation. The main challenges of today's day, facing social pedagogy must be the diagnosis, description and analysis of the situation of education in the "liquid modernity".

Short description:

The aim of the lectures, tutorials and seminars is to familiarize students with the characteristics and problems of social pedagogy, its theoretical foundations and the contemporary discourse on, and analysis of the major educational environments and socio-educational problems of the modern world.

Full description:

Social pedagogy, dealing with the relationship man-environment-education, is to diagnose environmental conditions for both education and development processes, improving the educational intentions of the living environment as well as the organization of institutions / communities of prevention education and compensation. The main challenges today facing social pedagogy, the diagnosis, description and analysis of the situation of education in the "liquid modernity".Issues to be covered include: selected topics from the history of social pedagogy (the origin, formation and development of the discipline, artists and representatives of social pedagogy) and the main concepts (environmental education, prevention, compensation, social support), the methods of education and social work, the main educational environment : family, school, peers, local environment (structure, function, changes) seelected socio-educational problems of modern day (for example, the potential of educational and cultural environment, the environment of "risk", the relationship between democracy - education, community mobilization, social and educational function of non-governmental organizations, intercultural education.

Bibliography:

Literatura podstawowa

S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2003.

A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

M. Cichosz, Polska pedagogika społeczna w latach 1945 – 2003, T. 1-2; Toruń 2004.

M.Cichosz, Pedagogia społeczna, zarys problematyki, Wydawnictwo Impuls 2015.

H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Warszawa 1961.

A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978.

Encyklopedia pedagogiczna XXI w. pod red. T. Pilcha, Warszawa 2009.

T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Learning outcomes:

After completing the course student / ka will be able to:

In terms of knowledge:

1. Operate basic concepts in the field of social pedagogy,

2. Identify selected environmental conditions of education and development processes (in their historical variability),

3. justify the need to research, create and transform the human life environment,

4. describe the most important socio-educational problems in the modern world,

5. explain the role and tasks of social pedagogy in the context of contemporary social changes (in the local and global dimension).

In terms of skills:

1. Reflectively address the issues presented in the lectures

In terms of attitudes:

1. Will show sensitivity to the issues of social exclusion and mechanisms leading to it and will acquire an active attitude of a pedagogue supporting the development of individuals and groups

Assessment methods and assessment criteria:

short notes - reflections form the given topic, from 2 chosen lectures

Presence on the lecture (signed on the students list)

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours, 220 places more information
Coordinators: Magdalena Kuleta-Hulboj
Group instructors: Magdalena Kuleta-Hulboj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

see basic description

Bibliography: (in Polish)

Literatura rozszerzająca i pogłębiająca treści przekazywane podczas wykładów:

J. Piekarski, Pilch T. i in., Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty (specjalny numer „Pedagogiki Społecznej”), Warszawa 2007.

W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna – przestrzenie życia i edukacji, Warszawa 2010.

T. Szlendak, Socjologia rodziny, Warszawa 2010.

W. Theiss, B. Skrzypczak [red.], Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa 2006.

K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, Toruń 2006.

J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Warszawa 2006.

E. Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008.

B. Barber, Skonsumowani, W-wa 2008, rozdz. 1. i 8.

G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2003.

W. Danilewicz, Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009 (wybrane teksty)

T. Sosnowski, T. Pilch (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

W. Theiss, M. Mendel, Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

M. Mendel, Miasto Pedagogiczne, W: Studia Pedagogiczne LXIX, Gdańsk 2016

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-26
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours, 220 places more information
Coordinators: Magdalena Kuleta-Hulboj
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

see basic description

Bibliography: (in Polish)

Literatura rozszerzająca i pogłębiająca treści przekazywane podczas wykładów:

J. Piekarski, Pilch T. i in., Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty (specjalny numer „Pedagogiki Społecznej”), Warszawa 2007.

W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna – przestrzenie życia i edukacji, Warszawa 2010.

T. Szlendak, Socjologia rodziny, Warszawa 2010.

W. Theiss, B. Skrzypczak [red.], Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa 2006.

K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, Toruń 2006.

J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Warszawa 2006.

E. Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008.

B. Barber, Skonsumowani, W-wa 2008, rozdz. 1. i 8.

G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2003.

W. Danilewicz, Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009 (wybrane teksty)

T. Sosnowski, T. Pilch (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

W. Theiss, M. Mendel, Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

M. Mendel, Miasto Pedagogiczne, W: Studia Pedagogiczne LXIX, Gdańsk 2016

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)