Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1-Teoretyczne podstawy komunikowania i mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MS1-ASK-TPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Teoretyczne podstawy komunikowania i mediów
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W założeniu przedmiot ma dać studentom specjalności Animacja społeczno - kulturalna wiedzę teoretyczną z zakresu teorii kultury, komunikowania i mediów, którą będą mogli zastosować w działaniach animacyjnych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

• Pedagogiczne znaczenie społecznego funkcjonowania kultury i jego wymiary

• Definicja uczestnictwa w kulturze, jego elementy i związki z celami animacji społeczno-kulturalnej

• Definicja kontaktów kulturowych

• Koncepcja układów kultury – definicja pojęcia i charakterystyka poszczególnych układów w kontekście działań animacyjnych

• Charakterystyka przemian społeczno-kulturowych sprzyjających demokratyzacji uczestnictwa w kulturze – podstawowe procesy i zjawiska. Skutki i konsekwencje społeczne, kulturowe, edukacyjne i in.

• Rozumienie kultury masowej – cechy i właściwości - podstawowe składniki definicji.

• Zjawiska i efekty kultury masowej a zadania/wyzwania dla animatorów oraz dylematy: w imię, czy przeciw standaryzacji, przystosowanie do warunków i schematu czy kłopotliwa oryginalność?

• Istota komunikowania, niezbędne składniki i warunki zaistnienia, trudności definicyjne

• Akt a proces komunikowania; Antropologiczne ujęcie ludzkich czynności – co w istocie może być uznane za komunikowanie?

• Rodzaje komunikowania – cechy i specyfika

• Semioza – istota pojęcia

• Pojęcie znaku, jego istota w procesie semiozy oraz elementy składowe

• Pojęcie kodów, języka i dyskursu – tradycyjne i dzisiejsze rozumienia – w obliczu przemian zachodzących w społecznym funkcjonowaniu kultury

• Media – rozumienie naukowe - podział mediów ze względu na pełnione funkcje komunikacyjne

Literatura:

Treści przekazywane są głównie poprzez prezentacje multimedialne przygotowywane przez wykładowcę na podstawie różnych źródeł: literatury, filmów i wyników własnych badań empirycznych.

• Podana poniżej literatura ma charakter pomocniczy i NIE MOZE BYĆ UTOŻSAMIANA Z WYMAGANIAMI DO KOLOKWIUM I EGZAMINU MODUŁOWEGO !

1. A. Kłoskowska - Kultura masowa

2. A. Kłoskowska /red./ - Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze

3. M. Golka - Socjologia kultury

4. M. Mrozowski - Media masowe - władza, rozrywka i biznes

5. D. Mersch - Teorie mediów

6. J. Fiske - Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem

Efekty uczenia się:

1. Przedmiot jest częścią modułu „Podstawy ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ” i treści prezentowane w jego ramach wchodzą w skład wymagań egzaminacyjnych.

2. Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym, którego zaliczenie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach będących jego kontynuacją w II semestrze: „Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno-kulturalnej” oraz dopuszczenia do egzaminu modułowego.

3. Szczegółowe warunki zaliczenia są przedstawiane są na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

1. Przedmiot jest częścią modułu „Podstawy ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ” i treści prezentowane w jego ramach wchodzą w skład wymagań egzaminacyjnych.

2. Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym, którego zaliczenie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach będących jego kontynuacją w II semestrze: „Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno-kulturalnej” oraz dopuszczenia do egzaminu modułowego.

3. Szczegółowe warunki zaliczenia są przedstawiane są na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.