Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD-Instytucje państwa obywatelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-PO-IPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Instytucje państwa obywatelskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. zdefiniuje i dokona analizy pojęć z zakresu tematyki państwa obywatelskiego,

2. odróżni funkcje i zadania organizacji samorzadowych i pozarządowych,

3. zastosuje wzory działania NGO (non-governmental organization) do stworzenia własnego modelu współpracy szkoły i organizacji pozarządowych,

4. oceni wpływ NGO na wzrost poziomu aktywności obywatelskiej,

5. oszacuje znaczenie działalności trzeciego sektora dla rozwoju placówek oświatowych.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy dotyczącej zmian zachodzących w Polsce po 1989 roku w kontekście powstawania i rozwijania się organizacji pozarządowych. Szczególny nacisk jest położony na analizę systemu tzw. dialogu społecznego i poznanie instytucji wspierających tenże dialog. Ponadto celem jest wyposażenie studentów w narzędzia pozwalające na samodzielne stworzenie własnego modelu współpracy placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Literatura:

1. H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak: Polska jedna czy wiele? Wyd. TRIO, Warszawa 2005.

2. Grabowska, T. Szawiel: Budowanie demokracji. Wyd. PWN, Warszawa 2001.

3. M. Marody (red.): Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

4. E. Wnuk-Lipiński: Socjologia życia publicznego. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

5. M. Witkowska, A. Wierzbicki (red.): Społeczeństwo obywatelskie. Wyd. ASPRA-Jr, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. zdefiniuje i dokona analizy pojęć z zakresu tematyki państwa obywatelskiego,

2. odróżni funkcje i zadania organizacji samorzadowych i pozarządowych,

3. zastosuje wzory działania NGO (non-governmental organization) do stworzenia własnego modelu współpracy szkoły i organizacji pozarządowych,

4. oceni wpływ NGO na wzrost poziomu aktywności obywatelskiej,

5. oszacuje znaczenie działalności trzeciego sektora dla rozwoju placówek oświatowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę następuje na podstawie:

-bieżącej oceny przygotowania do zajęć

-prezentacji

-kontroli obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sobolewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)