Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-WNJ-RM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nauka wygłaszania prezentacji w języku angielskim, a następnie przygotowanie i wygłoszenie prezentacji przed grupą. Prowadzenie dyskusji na kontrowersyjne tematy w języku angielskim, odgrywanie scenek z życia codziennego, ćwiczenia poprawiające rozumienie ze słuchu, wymowę i płynność wypowiedzi

Literatura:

Harmer, J., & Arnold, J. (1978). Advanced speaking skills. London: Longman.

Wybrane artykuły z serwisu internetowego British Council Teaching English

Efekty uczenia się:

Usprawnienie umiejętności słuchania wypowiedzi w języku angielskim ze zrozumieniem. Udoskonalenie umiejętności wygłoszenia prezentacji i prowadzenia dyskusji w języku angielskim. Rozwinięcie umiejętności szybkiego reagowania w różnych sytuacjach wymagających ustnej komunikacji językowej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci wygłoszą prezentację i poprowadzą dyskusję w języku angielskim na ocenę. Ponadto oceniany będzie ich aktywny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)