University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Information technologies IT

General data

Course ID: 2300-TI1
Erasmus code / ISCED: 05.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Education, not elsewhere classified The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Information technologies IT
Name in Polish: Technologia informacyjna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić

studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem

kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Full description: (in Polish)

1. Przedstawienie zasad działania i budowy typowego komputera.

2. Omówienie roli i działania systemu operacyjnego, ćwiczenie

podstawowych działań na plikach i katalogach.

3. Przegląd podstawowych aplikacji (kalkulator, program pakujący).

4. Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych oraz

wyszukiwarek. Ćwiczenie wyszukiwania informacji w sieci.

5. Omówienie działania poczty elektronicznej, ćwiczenie typowych

zastosowań (wysyłanie załączników, definiowanie filtrów).

6. Edytowanie dokumentów tekstowych w typowym pakiecie biurowym.

Definiowanie struktury dokumentu i automatyzacja pracy (definiowanie

stylów, automatyczne numerowanie rozdziałów, generowanie spisu treści itp.).

7. Przedstawienie zasad poprawnego definiowania arkuszy. Tworzenie

arkuszy kalkulacyjnych w typowym pakiecie biurowym. Opisywanie obliczeń

za pomocą formuł. Typowe funkcje arkusza (suma, jeżeli, wyszukaj.pionowo

itp.). Tworzenie wykresów.

8. Budowanie prostych stron WWW w języku HTML. Definiowanie struktury

strony. Prawidłowe kodowanie polskich znaków. Stosowanie podstawowych

znaczników (title, h1, h2, … , ul, ol, a, img, itp.). W miarę możliwości

czasowych elementy arkuszy stylów (CSS).

9. Tworzenie prezentacji w typowym programie biurowym.

Bibliography: (in Polish)

1. Skrypt do zajęć: http://pi.mimuw.edu.pl

2. Współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnych.

Learning outcomes: (in Polish)

Umiejętność wykorzystywania podstawowych technologii informacyjnych w nauce i pracy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie umiejętności wykonywania konkretnych, praktycznych zadań przy komputerze.

Zaliczenie na ocenę, na podstawie punktów za prace domowe zadawane w trakcie semestru oraz punktów ze sprawdzianu końcowego, odbywającego się przy komputerze na koniec zajęć.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lab, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Jabłonowski
Group instructors: Jacek Bednarz, Sebastian Gęgotek, Agata Perlińska, Waldemar Raźniak, Krzysztof Szafran, Marta Wiśniewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lab - Grading
Bibliography: (in Polish)

1. Skrypt do zajęć: http://pi.mimuw.edu.pl

2. Współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnych.

Notes:

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lab, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Janusz Jabłonowski
Group instructors: Jacek Bednarz, Janusz Jabłonowski, Monika Mietelska, Agata Perlińska, Waldemar Raźniak, Marta Wiśniewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lab - Grading
Bibliography: (in Polish)

1. Skrypt do zajęć: http://pi.mimuw.edu.pl

2. Współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnych.

Notes:
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)