Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poker Texas Hold'em - Aplikacje strategicznego myślenia i analizy otoczenia konkurencyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW502 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Poker Texas Hold'em - Aplikacje strategicznego myślenia i analizy otoczenia konkurencyjnego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Kurs skierowany jest dla osób nie umiejących jeszcze grać w Pokera No-limit Hold’em. Pomocna będzie znajomość analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej.

Założenia wstępne

Analiza matematyczna

Rachunek prawdopodobieństwa

Statystyka Matematyczna


Skrócony opis:

Przedmiot jest połączeniem nauki teorii gry w pokera typu No Limit Texas Hold’em, w tym zasad, obliczania prawdopodobieństw, strategii, analizy zachowań innych graczy i innych zagadnień, z zastosowaniem tej teorii w praktyce – grze stolikowej w pokera, na żetony, z innymi graczami. Formuła przedmiotu przewiduje część teoretyczną i praktyczną każdych zajęć.

Zajęcia mają na celu rozwój samodzielnego myślenia strategicznego, analizy otoczenia konkurencyjnego oraz zastosowania wiedzy zdobytej w ramach teorii gier, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.

Zaliczenie przedmiotu uzależnione będzie od punktów zdobytych w grach w ciągu semestru oraz prac domowych – krótkich esejów skłaniających do analizy i aplikacji zdobytej wiedzy.

Pełny opis:

1. Struktura kursu

- Zasady zaliczenia

- Bankroll

- Punktacja

2. Co wygrywa z czym?

- Zasady pokera Texas Hold’em

3. Ranking rąk

- Ranking rąk wygrywających, prawdopodobieństwa

- Ranking rąk startowych, prawdopodobieństwa

4. Strategia I – znaczenie pozycji w grze z Blindami

5. Strategia II – gra przed flopem

- Fold, limp, raise, limp-raise

- Gra z blindów

6. Strategia III – gra po flopie

- Obstawianie – ile i kiedy, wartość oczekiwana, wariancja, prawdopodobieństwo warunkowe

7. Strategia IV – gra po flopie

- Zdobywanie dodatkowych informacji o przeciwniku

- Pułapki i blef

8. Strategia V – gra na Turnie i Riverze

- Bankroll management

- O ile podnosić

- Znaczenie wariancji

9. Przeciwnik

- Stosunek względem ryzyka

- Kategoryzowanie przeciwnika

9. Szanse

- Obliczanie szans określonych zdarzeń

- Wypychanie przeciwnika

- Zastawianie pułapek

10. Szczególne sytuacje

- Dobieranie

11. Inne typy pokera

- Limit game

- Gra z mniejszą ilością osób

- Inne typy pokera

12. Poker z punktu widzenia teorii gier

- Gra sekwencyjna

- Gra z niepełną informacją

- Równowa Nasha

- Równowaga Bayesowska

13. Gra turniejowa

- Modyfikacja strategii

14. Turniej

Literatura:

Literatura (w języku angielskim) zostanie udostępniona przez prowadzącego na stronie internetowej. Składać się będzie z tekstów dostępnych ze źródeł internetowych, pomocy audiowizualnych (filmów ilustrujących poszczególne zagadnienia) oraz wybranych rozdziałów podręczników:

 Chen, B., J. Ankenman, The Mathematics of Poker, Conjelco, 2006

 Hilger, M., Texas Hold'em Odds and Probabilities: Limit, No-Limit, and Tournament Strategies, Dimat Enterprises, 2006

 Harrington, D., B. Robertie, Harrington on Cash Games, Volume I: How to Win at No-Limit Hold'em Money Games, Two Plus Two Pub., 2008

 Harrington, D., B. Robertie, Harrington on Cash Games, Volume II: How to Play No-Limit Hold 'em Cash Games, Two Plus Two Pub., 2008

 Sklansky, D., E. Miller, No Limit Hold 'em: Theory and Practice, Two Plus Two Pub., 2006

 Brunson, D., Doyle Brunson's Super System: A Course in Power Poker, Cardoza, 2002

 Negreanu, D., Power Hold'em Strategy, Cardoza, 2008

 Hansen, G., Every Hand Revealed, Citadel, 2008

 Harrington, D., B. Robertie, Harrington on Hold 'em Expert Strategy for No Limit Tournaments, Vol. 1: Strategic Play, Two Plus Two Pub., 2004

 Harrington, D., B. Robertie, Expert Strategy for No Limit Tournaments, Vol. 2: Endgame, Two Plus Two Pub., 2005

 Harrington, D., B. Robertie, Harrington on Hold 'em: Expert Strategies for No Limit Tournaments, Vol. 3: The Workbook, Two Plus Two Pub., 2006

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają na celu rozwój samodzielnego wykorzystania strategicznego myślenia (zarówno planowanie jak i realizacja strategii), analizy otoczenia konkurencyjnego (zarówno obiektywnych przesłanek, jak i oczekiwań w stosunku do konkurentów), zastosowania wiedzy związanej z teorią gier (przede wszystkim gry sekwencyjne, równowaga Nasha, strategie mieszane, gry Bayesowskie) oraz wypracowania zachowań w sytuacjach związanych z niepewnością i ryzykiem.

Aplikacyjny charakter zajęć związany jest z zastosowaniem tego, czego studenci uczą się na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce – a więc obliczania prawdopodobieństw poszczególnych zdarzeń (w tym warunkowych), wartości oczekiwanej i wariancji swoich inwestycji (‘betów’) oraz obliczania i wykorzystania zależności statystycznych w podejmowanych przez siebie decyzjach. Zdolności te mają bezpośrednie przełożenie na umiejętność zachowania się na prawdziwym rynku w sytuacjach biznesowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu uzależnione będzie od punktów zdobytych w grach w ciągu semestru.

Oceny z przedmiotu zostaną przyznane na podstawie łącznej liczby zgromadzonych punktów zgodnie z rozkładem normalnym.

1. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie łącznej liczby zgromadzonych punktów z praktycznej części zajęć – gier.

1.1. Rozpoczynając grę każdy z graczy otrzymuje żetony o wartości 200 punktów.

1.2. W przypadku utraty ponad połowy początkowej liczby punktów możliwy jest tzw. rebuy – otrzymanie kolejnej puli 200 punktów.

1.3. Na koniec gry zlicza i odnotowuje się wynik gracza netto (liczbę punktów pomniejszoną o wartość żetonów dołożonych w formie rebuy).

2. Ocena każdego z uczestników uzależniona będzie od łącznego wyniku punktowego na koniec semestru, relatywnie do wyników innych uczestników.

2.1. Oceny wystawione zostaną tak, aby ich rozkład w grupie był następujący:

ocena udział

3 10%

3,5 20%

4 40%

4,5 20%

5 10%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.