Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN_O_01
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Psychology
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: obligatory courses for 1 year
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course is an introduction to the theories, concepts, and viewpoints

that comprise the discipline of psychology, and to the research

methodologies used to study these concepts.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course is an introduction to the theories, concepts, and viewpoints

that comprise the discipline of psychology, and to the research

methodologies used to study these concepts. As you are being introduced

to the lecture material you will develop a working vocabulary used in the

field along with an understanding of the range of topics that psychologists

study and the ways in which they do it. Since we do not have many class

sessions and psychology is such a vast discipline, we will not be able to

cover everything in-depth. However, you will get the opportunity to

discuss and engage critically with the topics covered during the lectures.

Literatura: (tylko po angielsku)

Carlson N.R., Martin, G.N., Buskist, W. (2004). Psychology

Edition. Pearson Education

Carlson, N.R., Martin, G.N., Buskist, W. (2007). Psychology

Edition. Pearson Education

Carlson, N.R., Martin, G.N., Buskist, W. (2009). Psychology

Edition. Pearson Education

Optional:

http://www.thepsychfiles.com/

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes

By the end of the course you will be familiar with the major concepts,

theoretical perspectives, links to other sciences, empirical findings and

historical trends in psychology; you will be able to analyse and evaluate

the impact of the various perspectives (biological, intrapersonal

[conscious and non-conscious], interpersonal, intergroup) in psychology;

explain, describe and follow the process of psychological research; use

psychological terminology to account for psychological phenomena; you

will gain a strong base for your further, more specialized courses.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods and criteria

Quizzes

30% of your grade will be calculated based on 5 of 6 quizzes held in-class

during the semester. They will be made up of multiple-choice and fill in

the blank questions, and their purpose is to keep you up-to-date with

your readings, to help you prepare for the mid-term and final exams, as

well as to develop your fluency with the vocabulary used in the field. Your

overall quiz grade will be calculated based on your top five scores,

provided that you write all six quizzes.

Exam

The remaining 70% of your grade will come from a final exam. The exam

will be made up of multiple choice questions and a few short-answer

open questions. The exam will be based on the lectures, textbook

material and additional readings. If for some non-trivial reason, you

cannot come to the exam, you must let us know as soon as possible. A

make-up exam will be scheduled.

Attendance rules

Attendance at lectures is mandatory (and attendance will be taken every

week), as you will be tested on the material discussed during the lectures,

which might not be covered in the textbook. You are allowed to miss 2

classes during the term.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)