University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ancient Greek for beginners.

General data

Course ID: 2800-DOGRP
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Ancient Greek for beginners.
Name in Polish: Greka dla początkujących
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Języki starożytne dla III roku studiów I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

supplementary

Mode:

Blended learning

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Foreign language class, 60 hours, 20 places more information
Coordinators: Konstantinos Balamosev
Group instructors: Konstantinos Balamosev
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)