Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(pl) Czytamy po polsku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-CPP-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: (pl) Czytamy po polsku
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez "Polonicum" ( only for foreigners )
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Podczas zajęć na przykładach krótkich fragmentów tekstów prozy, poezji i dramatu studenci zapoznają się z liniami tematyczno-stylistycznymi polskiej literatury XX wieku. Poznają zagadnienia artystyczne literatury dwudziestolecia międzywojennego, oraz ich kontynuacje w literaturze po II wojnie światowej. A także zmiany, jakie w niej zachodzą po roku 1989 i w latach najnowszych. Zaplanowano 12 jednostek zajęciowych, a nie 15, ze względu na możliwość rozwijania poszczególnych zagadnień.

W dyskusji studenci doskonalą sprawności językowe: mówienie, rozumienie tekstów pisanych.

Pełny opis:

1.Co się zdarzyło zaraz po I wojnie światowej?

(przykładowe wiersze futurystów)

2. Czy powieść realistyczna ma styl?

(fragmenty prozy M. Dąbrowskiej, St. Żeromskiego)

3.Poezja jako kabaret polityczny

(wiersze J. Tuwima, J. Lechonia, A. Słonimskiego)

4. Awangarda w prozie i dramacie: Witkacy, czyli groteska.

5. Gombrowicz, czyli tajemnica formy. Schulz, czyli mity

6. Co się zdarzyło zaraz po II wojnie światowej?

(nowa „dykcja” poezji: Cz. Miłosz, T. Różewicz, K. I. Gałczyński)

7. Poezja po roku 1956. Z. Herbert, czyli klasycyzm, M. Białoszewski, czyli „lingwizm”

8. St. Grochowiak, czyli „turpizm”. Kabarety studenckie, A. Osiecka, J. Przybora

9. Linie prozy i dramatu: po Witkacym, czyli Sł. Mrożek

10. Po Schulzu, czyli J. Pilch, P. Huelle

11. Po Gombrowiczu, czyli M. Witkowski

12. Reportaż, czyli R. Kapuściński

Literatura:

Podana w opisie pełnym

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu/konwersatorium osoba uzyska ważną wiedzę o „kodach” literatury polskiej XX wieku oraz o tematach i ujęciach stylistycznych ważnych dla tej literatury. Wzbogaci w istotny sposób swoją umiejętność rozumienia nowej i najnowszej literatury i kultury polskiej. Potrafi opisywać tę wiedzę, rozumie historyczne następstwo ważnych utworów literackich w prozie i poezji XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

esej końcowy (przygotowany samodzielnie) – 30%

testy cząstkowe / prezentacje – 20%

aktywna obecność na zajęciach – 50%

Aby zaliczyć semestr, należy wykazać się obecnością i aktywnością na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.