Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(pl) Studia po polsku - rozumienie i pisanie tekstów akademickich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-SPP-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: (pl) Studia po polsku - rozumienie i pisanie tekstów akademickich
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez "Polonicum" ( only for foreigners )
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia zalecane są studentom przygotowującym prace licencjackie lub magisterskie oraz wszystkim, którzy chcą doskonalić umiejętność pisania po polsku tekstów z dziedziny, którą studiują. Program jest realizowany w dwóch autonomicznych cyklach semestralnych z doborem tematów dostosowanym do potrzeb uczestników.
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do osób, które znają język polski na poziomie B2 lub C. Ich celem jest przygotowanie studentów- cudzoziemców do pisania prac zaliczeniowych oraz prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Studenci będą zapoznawać się z konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem charakterystycznymi dla stylu naukowego oraz poznawać zasady kompozycji i redakcji prac typowych dla kształcenia na poziomie akademickim. Przedmiot ma formę konwersatorium, co znaczy, że na zajęciach będą zarówno podawane informacje teoretyczne, jak i prowadzone ćwiczenia praktyczne z zakresu rozumienia i pisania teksów, również z wykorzystaniem prac, które studenci przygotowują na swoje zajęcia kierunkowe.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą rozszerzać swoją znajomość gramatyki polskiej o formy i konstrukcje gramatyczne przewidziane programem dla poziomów B2 i C, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej grupy zajęciowej. Prowadzone będą również ćwiczenia z polskiej ortografii i interpunkcji. Ponadto uczestnicy będą poznawać słownictwo ogólne charakterystyczne dla wszystkich typów tekstów naukowych, jak na przykład operatory spajające i porządkujące tekst. Zapoznają się też z zasadami budowy tekstu akademickiego, w tym ze sporządzaniem przypisów i bibliografii. Będą analizować fragmenty autentycznych tekstów naukowych z różnych dziedzin, aby następnie dokonywać prezentacji i korekty językowej fragmentów własnych prac licencjackich lub magisterskich.

Tematyka zajęć (prezentacja i ćwiczenia praktyczne związane z tematem często zajmują więcej niż jedne zajęcia):

1. Strategie skutecznego czytania:

czytanie globalne, selektywne i szczegółowe.

2. Podstawowe zagadnienia konstrukcji tekstu naukowego.

- układ tekstu;

- typy i struktura akapitów;

- cytaty, przypisy, bibliografia.

3. Rodzaje tekstów:

- definicje;

- klasyfikacje;

- opisy;

- wyrażanie relacji przyczyna => skutek;

- porównania;

- wyrażanie opinii;

- przedstawianie danych;

- sprawozdania;

- argumentacje;

- streszczenia

- recenzje.

4. Wykładniki spójności tekstu: spójniki i konektory logiczne.

5. Sposoby osiągania precyzji i jasności wypowiedzi.

6. Doskonalenie poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej

Literatura:

• I. Kugiel-Abuhasna, Studiologia, Kraków 2019;

• E. Lipińska, E.G. Dąmbska, Pisać jak z nut, Universitas, Kraków 2016;

• M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem, Wyd. UJ, Kraków 1993;

• E.Lipińska, Nie ma róży bez kolców, wyd. II, Universitas, Kraków 2009;

• E. Zarych, Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Prolog, Kraków 2016

• E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw, Bestom, Łódź 2006;

• A. Seretny, By nie brakło słów, Prolog, Kraków 20016;

• G.Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową i doktorską, wyd. IV, Unversitas, Kraków 2001.

Materiały własne lektorki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu osoba potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące dziedziny, którą studiuje. Potrafi wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem wypowiedzi pisemnej, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Zna budowę tekstu akademickiego. Potrafi posługiwać się językowymi regułami organizacji wypowiedzi, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

• pisemna praca końcowa przygotowana w domu – 40%

• teksy pisane lub redagowane na zajęciach – 20%

• prace domowe – 20%

• aktywna obecność na zajęciach – 20%

Aby zaliczyć semestr, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i (student, który osiągnie poniżej 60% punktów w którejś kategorii, nie otrzyma zaliczenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Maria Kuc
Prowadzący grup: Maria Kuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Maria Kuc
Prowadzący grup: Maria Kuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Maria Kuc
Prowadzący grup: Maria Kuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Maria Kuc
Prowadzący grup: Maria Kuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.