Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o sztuce Chorwacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOCH Kod Erasmus / ISCED: 08.901 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Chorwacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do dziejów sztuki danego kraju i jest dopełnieniem wykładu Dzieje regionu – Chorwacja i Słowenia oraz ćwiczeń Historia Chorwacji. Ma na celu ukazanie specyfiki sztuk plastycznych, architektury i twórczości muzycznej Chorwacji na tle zjawisk charakterystycznych dla regionu i Europy, w ujęciu historycznym.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie dać słuchaczom ogólną orientację w zagadnieniach z zakresu historii sztuki i estetyki, a także podstawowe narzędzia analizy różnych dzieł sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem analizy ikonologicznej). Uwrażliwić na specyfikę i zróżnicowanie ikonosfery danego kraju. Zaznajomić z kanonem artystycznym w kontekście zjawisk kulturowych regionu i Europy.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (warsztatu) student:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

– analizuje dzieła sztuk pięknych

– posiada podstawowy zasób pojęć z historii i teorii sztuki

– rozpoznaje specyfikę sztuki kraju

– potrafi wskazać kierunki inspiracji i oddziaływań zewnętrznych

– wyjaśnia dynamikę rozwoju artystycznego kraju

POSTAWY

-- jest świadomym i kompetentnym obserwatorem zjawisk i procesów estetycznych

-- umie dokonać oceny wartości estetycznej danego artefaktu

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w pierwszym i drugim semestrze kończą się testem na ocenę. Ocena końcowa jest średnią z ocen z dwóch testów semestralnych. W każdym semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione przez lekarza. W przypadku każdej ponadlimitowej nieusprawiedliwionej nieobecności obowiązuje pisemna praca zaliczeniowa na temat zadany przez wykładowcę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.