Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4SEM Kod Erasmus / ISCED: 08.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony 1. rok studiów licencjackich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu proponowanego przez temat seminarium. Szczegółowy zakres tematyczny seminarium kształtowany będzie w znacznej części przez zaproponowane przez studentów tematy prac licencjackich.

Pełny opis:

Przy poszczególnych grupach seminaryjnych.

Literatura:

Przy poszczególnych grupach seminaryjnych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student napiszę pracę licencjacką z wybranego przez siebie zagadnienia mieszczącego się w zakresie tematycznym seminarium.

Student będzie potrafił:

WIEDZA

1. Posługiwać się podstawowymi kategoriami badawczymi używanymi w badaniach będących tematem seminarium

UMIEJĘTNOŚCI

1. Zebrać i dokonać segregacji bibliografii potrzebnej do napisania pracy naukowej.

2. Zebrać i dokonać segregacji materiałów źródłowych, niezbędnych w napisaniu pracy licencjackiej z interesującego go zakresu badawczego.

3. Dokonywać egzegezy tekstów źródłowych.

4. Dokonać interpretacji zjawisk będących przedmiotem seminarium.

5. Wykorzystać prezentowany warsztat pisania pracy naukowej w pisaniu pracy licencjackiej.

POSTAWY

1. Przestrzegać etyki badań.

2. Rozumieć i krytycznie odnosić się do otaczającej go rzeczywistości.

3. Krytycznie odnieść się do różnych metod badawczych.

4. Krytycznie odnieść się do zebranych źródeł badawczych.

Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności egzegezy tekstów teoretycznych i interpretacji zabranego wcześniej materiału źródłowego. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia problemów analizowanych na seminarium i pomóc w pisaniu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia całości seminarium jest oddanie ukończonej pracy licencjackiej. Zaliczenie pierwszego semestru ustala prowadzący grupę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.