Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-13A1PL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka języka łacińskiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka łacińskiego z elementami kultury starożytnej Grecji i Rzymu

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są praktycznej nauce języka łacińskiego (fleksja i składnia), umożliwiającej rozumienie prostych tekstów, oraz zapoznaniu z kulturą starożytną Grecji i Rzymu, Biblią i współczesnymi przejawami kultury łacińskiej, w tym jej obecności w językach nowożytnych.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się student będzie musiał poświęcić ok. 60h.

Literatura:

Dowolny słownik łacińsko-polski

skrypt autorski prowadzącego przedmiot

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987

Kalinkowski S., Aurea Dicta t. I, II, Warszawa 2001

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1993

Korolko M., Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce, Warszawa 2004

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1983

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- wskazuje miejsce języka łacińskiego pośród języków indoeuropejskich oraz jego znaczenie dla rozwoju języków nowożytnych i współczesnych dyscyplin nauki

- posługuje się gramatykę języka łacińskiego w stopniu podstawowym

- używa podstawowego słownictwa starożytnej łaciny umożliwiającą rozpoznawanie rdzeni łacińskich w terminologii naukowej oraz obcowanie z tekstami starożytnych autorów

- wymienia i charakteryzuje podstawowych autorów łacińskich

- opisuje podstawy kultury starożytnego Rzymu

Student w zakresie umiejętności:

- korzysta ze słowników, gramatyk i wszelkich materiałów pomocniczych

- tłumaczy proste teksty z języka łacińskiego na język polski

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość ograniczonego zakresu własnej wiedzy i umiejętności

- postrzega potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych zwł. przez pogłębianie biegłości językowej; elastycznie wyznacza kierunki własnego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stanowi średnią z ocen z dwóch prac semestralnych. Brana jest również pod uwagę frekwencja i przygotowanie studenta do zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.