Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1EG Kod Erasmus / ISCED: 05.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy pracują nad ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe oraz fonacyjne w oparciu o wiedzę z zakresu funkcjonowania narządu głosu. Uczą się również rozpoznawać nieprawidłowości emisyjne i poznają sposoby ich korygowania u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów logopedii i mają na celu zarówno przygotowanie uczestników do wielogodzinnej, zawodowej pracy głosem jak i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania i korygowania (w podstawowym zakresie) nieprawidłowości w zakresie tworzenia głosu u przyszłych pacjentów. Spotkania mają charakter warsztatowy. Praca nad prawidłowym tworzeniem dźwięku przebiega w oparciu o pogłębianie świadomości ciała, korygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych, ustalenie średnicy dźwięku i wyćwiczenie miękkiego nastawienia głosowego. Umiejętność budowania odpowiedniego natężenia dźwięku oparta jest na ćwiczeniach rezonacyjnych i wypracowaniu podparcia oddechowego. Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. W pracy nad emisją głosu wykorzystywane są zarówno metody wokalne, jak też oparte na pracy z tekstem. Podczas pracy nad korektą własnego sposobu tworzenia dźwięku uczestnicy otrzymują również wskazówki metodyczne oraz przegląd technik przydatnych w korygowaniu oddechu, fonacji i rezonansu u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Literatura:

• Ciecierska- Zajdel B., Trening głosu. Edgard, Warszawa 2012

• Emisja głosu nauczyciela. Red. M. Przybysz- Piwko, CODN, Warszawa 2006

• Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Red. M. Śliwińska- Kowalska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.

• Kamińska B., Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015

• Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 2012.

• Krasucka A. Głos w pracy nauczyciela. Propozycja treningu, Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 1 i 2/3 r.2000

• Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra 2016

Linklater K., Uwolnij swój głos, PWST, Kraków 2012.

• Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Łastik A., Poznaj swój głos. Studio Emka, Warszawa 2002.

• Mirecka U., Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, UMCS, Lublin 2018

• Mitrinowicz – Modrzejewska A. Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. PZWL, Warszawa 1963

• Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, 2011

Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk, 2020

• Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2011

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków 2003

• Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk 2007

• Toczyska B., Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Wysocka M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

• Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• Posiada ogólną znajomość budowy i czynności narządu głosu. Rozumie procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządzie głosu. (K_W34)

• Zna zasady i sposoby korygowania u siebie i innych nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjnych. (K_W36)

• Zna technikę wykonywania indywidualnych i grupowych ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i rezonacyjnych. (K_W30)

• Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń oddechowych i głosowych (K_W32)

• Zna zasady higieny pracy głosem. (K_W30)

UMIEJĘTNOŚCI

• Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu do oceny głosu oraz programowania i prowadzenia postępowania terapeutycznego. (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji (K_K05)

• Ma świadomość złożoności anatomii i fizjologii człowieka w tym złożoności zjawiska głosu. (K_K07)

• Dąży do pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy z osobami z zaburzeniami głosu (K_K07)

• Promuje wzorce zdrowego posługiwania się głosem. (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, kontrola obecności (dopuszczalne maksimum dwie nieobecności), prezentacja zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ciecierska-Zajdel, Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy pracują nad ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe oraz fonacyjne w oparciu o wiedzę z zakresu funkcjonowania narządu głosu. Uczą się również rozpoznawać nieprawidłowości emisyjne i poznają sposoby ich korygowania u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów logopedii i mają na celu zarówno przygotowanie uczestników do wielogodzinnej, zawodowej pracy głosem jak i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania i korygowania nieprawidłowości w zakresie tworzenia głosu u przyszłych pacjentów. Spotkania mają charakter warsztatowy. Praca nad prawidłowym tworzeniem dźwięku przebiega w oparciu o pogłębianie świadomości ciała, korygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych, ustalenie średnicy dźwięku i wyćwiczenie miękkiego nastawienia głosowego. Umiejętność budowania odpowiedniego natężenia dźwięku oparta jest na ćwiczeniach rezonacyjnych i wypracowaniu podparcia oddechowego. Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. W pracy nad emisją głosu wykorzystywane są zarówno metody wokalne, jak też oparte na pracy z tekstem. Podczas pracy nad korektą własnego sposobu tworzenia dźwięku uczestnicy otrzymują również wskazówki metodyczne oraz przegląd technik przydatnych w korygowaniu oddechu, fonacji i rezonansu u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Literatura:

• Ciecierska- Zajdel B., Trening głosu. Edgard, Warszawa 2012

• Emisja głosu nauczyciela. Red. M. Przybysz- Piwko, CODN, Warszawa 2006

• Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Red. M. Śliwińska- Kowalska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.

• Kamińska B., Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015

• Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 2012.

• Krasucka A. Głos w pracy nauczyciela. Propozycja treningu, Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 1 i 2/3 r.2000

• Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra 2016

Linklater K., Uwolnij swój głos, PWST, Kraków 2012.

• Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Łastik A., Poznaj swój głos. Studio Emka, Warszawa 2002.

• Mirecka U., Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, UMCS, Lublin 2018

• Mitrinowicz – Modrzejewska A. Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. PZWL, Warszawa 1963

• Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, 2011.

• Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2011

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków 2003

• Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk 2007

• Toczyska B., Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Wysocka M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

• Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

Uwagi:

Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. Elementem warsztatów jest rejestracja wystąpień studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ciecierska-Zajdel, Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy pracują nad ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe oraz fonacyjne w oparciu o wiedzę z zakresu funkcjonowania narządu głosu. Uczą się również rozpoznawać nieprawidłowości emisyjne i poznają sposoby ich korygowania u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów logopedii i mają na celu zarówno przygotowanie uczestników do wielogodzinnej, zawodowej pracy głosem jak i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania i korygowania nieprawidłowości w zakresie tworzenia głosu u przyszłych pacjentów. Spotkania mają charakter warsztatowy. Praca nad prawidłowym tworzeniem dźwięku przebiega w oparciu o pogłębianie świadomości ciała, korygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych, ustalenie średnicy dźwięku i wyćwiczenie miękkiego nastawienia głosowego. Umiejętność budowania odpowiedniego natężenia dźwięku oparta jest na ćwiczeniach rezonacyjnych i wypracowaniu podparcia oddechowego. Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. W pracy nad emisją głosu wykorzystywane są zarówno metody wokalne, jak też oparte na pracy z tekstem. Podczas pracy nad korektą własnego sposobu tworzenia dźwięku uczestnicy otrzymują również wskazówki metodyczne oraz przegląd technik przydatnych w korygowaniu oddechu, fonacji i rezonansu u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Literatura:

• Ciecierska- Zajdel B., Trening głosu. Edgard, Warszawa 2012

• Emisja głosu nauczyciela. Red. M. Przybysz- Piwko, CODN, Warszawa 2006

• Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Red. M. Śliwińska- Kowalska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.

• Kamińska B., Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015

• Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 2012.

• Krasucka A. Głos w pracy nauczyciela. Propozycja treningu, Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 1 i 2/3 r.2000

• Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra 2016

Linklater K., Uwolnij swój głos, PWST, Kraków 2012.

• Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Łastik A., Poznaj swój głos. Studio Emka, Warszawa 2002.

• Mirecka U., Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, UMCS, Lublin 2018

• Mitrinowicz – Modrzejewska A. Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. PZWL, Warszawa 1963

• Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, 2011.

• Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2011

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków 2003

• Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk 2007

• Toczyska B., Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Wysocka M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

• Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

Uwagi:

Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. Elementem warsztatów jest rejestracja wystąpień studentów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.