Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2PG Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów logopedii z podstawami genetyki, w szczególności biologią molekularną komórki: procesami transkrypcji, translacji, regulacji ekspresji genów, epigenetyką oraz elementami genetyki medycznej: analizą rodowodów, wzorcami dziedziczenia.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów obejmują następujące zagadnienia:

1. budowa DNA, RNA, białek; zjawiska mitozy i mejozy;

2. struktura i funkcja genomu: procesy replikacji, transkrypcji, translacji, regulacja ekspresji genów, zjawiska epigenetyczne;

3. zmienność genetyczna: proces mutagenezy, rodzaje i przyczyny mutacji, wpływ mutacji na organizm człowieka, polimorfizm genetyczny;

4. podstawy cytogenetyki: budowa chromosomu, kariotyp, metody badania kariotypu, najczęstsze zespoły genetyczne spowodowane aberracjami chromosomów;

5. analiza rodowodów, typy dziedziczenia, podstawy wywiadu lekarskiego na potrzeby poradnictwa genetycznego.

Literatura:

Genetyka medyczna

L.B. Jorde, J.C. Carey, M.J. Bamshad

tłum. B. Kałużewski, wydanie II polskie

Wyd. Elsevier Urban & Partner

Efekty uczenia się:

ma wiedzę na temat budowy i czynności organizmu, niezbędną do wykonywania zawodu logopedy, a także do prowadzenia własnych badań: zna podstawy anatomii i fizjologii narządu słuchu, mowy i głosu oraz układu

nerwowego człowieka, podstawowe objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i chorób zachodzących w tych narządach i układach w różnych okresach życia człowieka, a także metody ich diagnozowania; posiada podstawową wiedzę na temat etiologii zaburzeń psychicznych u dzieci i kryteriów diagnozowania tych zaburzeń, a także zna podstawy genetyki człowieka

rozumie, jak złożone są anatomia i fizjologia człowieka, w tym zjawiska głosu, mowy i słuchu, dlatego konsultuje się z różnymi specjalistami: lekarzem, pedagogiem, psychologiem w celu sformułowania prawidłowej diagnozy oraz planuje i prowadzi, na podstawie analizy objawów i wyników badań pacjenta, terapię logopedyczną

rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy o informacje z dziedzin medycznych pokrewnych logopedii, a także umie współpracować z lekarzami-specjalistami podczas planowania i organizacji procesu terapeutycznego

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie ponad 50% maksymalnej ilości punktów z testu oraz obecność na wszystkich wykładach.

Obecność na wszystkich wykładach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Grażyna Kostrzewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.