Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3PR Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka logopedyczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny. Uświadamiają pre-, peri- i postnatalne czynniki zagrażające prawidłowemu rozwojowi mowy. Przygotowują do przeciwdziałania im, do wyrównywania deficytów i stymulowania dalszego rozwoju językowego dziecka.

Literatura:

J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 r.ż., Kraków 2008, s. 161-194, 206-215.

E. Czaplewska, S. Milewski, Diagnoza logopedyczna, Sopot 2012.

J. Czochańska, Ocena odruchów niemowlęcych, [w:] Neurologia dziecięca, Warszawa 1990.

K. Diener, Profilaktyka zaburzeń mowy. Przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy, Kielce 1999.

B. Dittfeld, Spróbujmy mówić razem, Kraków 2004.

W. Fedrowska, B. Wardowska, Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań mowy, Gdańsk 1991.

A. Franczyk, K. Krajewska, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju mowy, Kraków 2002.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000.

T. Hellbrugge, J.H. Wimpffen, Pierwsze 365 dni życia dziecka, Warszawa 1991.

G. Jastrzębowszka, Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, pod red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, Opole 2003, t. 1.

D. Jodzis, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Gdańsk 2013.

D. Kornas-Biela, Rozwój psychofizyczny dziecka przed narodzeniem, Warszawa 1991.

D. Morris, Zrozumieć niemowlę, Warszawa 1996.

Opieka logopedyczna od poczęcia, pod red. B. Rocławskiego, Gdańsk 1993.

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1994.

E. Stecko, Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy, Warszawa 1999.

E. Stecko, Zaburzenia mowy dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002.

E. Szmigielska Narbutt, Elementy integracji sensorycznej w przedszkolu – niezbędnik nauczyciela, Warszawa 2014.

Wczesna interwencja logopedyczna, pod red. K. Kaczorowskiej-Bray, S. Milewskiego, Gdańsk 2016.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny

- posiada wiedzę na temat czynników pre-, peri- i postnatalnych zagrażających prawidłowemu rozwojowi mowy

- uzasadnia potrzebę stymulowania rozwoju mowy

- potrafi ocenić fizjologiczne uwarunkowania dziecka do rozwoju mowy i dokonać wyboru postępowania

- potrafi przeprowadzić i zinterpretować wywiad biologiczno-środowiskowy

- potrafi zaplanować szczegółową pracę terapeutyczną z dzieckiem i jego rodziną

- definiuje zasady prawidłowego karmienia

- rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy z zakresie profilaktyki logopedycznej

- propaguje wiedzę na temat zależności pomiędzy funkcjami biologicznymi aparatu artykulacyjnego a rozwojem mowy oraz na temat

- propaguje wiedzę na temat potrzeb stymulacji rozwoju dziecka w pierwszych latach życia

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz końcowego zaliczenia pisemnego. Przewidziane są również prace indywidualne bądź zespołowe, które mogą mieć wpływ na ocenę końcową. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na wykładzie oraz jedna nieobecność na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Natalia Siudzińska
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone online: za pośrednictwem Google Meet lub Zoom.us oraz platformy Classroom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.