University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Classical Readings in Cultural Anthropology 1

General data

Course ID: 3102-LKT1
Erasmus code / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Classical Readings in Cultural Anthropology 1
Name in Polish: Klasyczne teksty etnologii i antropologii kulturowej 1
Organizational unit: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
Course groups: (in Polish) I rok studiów licencjackich
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The course aims at teaching students how to read, analyse and interpret anthropological texts, and familiarising them with classical readings in anthropology.

Full description:

The course aims at teaching students how to read, analyse and interpret anthropological texts, and familiarising them with classical readings in anthropology.

Bibliography:

R. Benedict, Indianie Pueblo z Nowego Meksyku; Północno-zachodnie Wybrzeże Ameryki, [w:] Wzory kultury, Warszawa 1966, s. 126-209; s. 257-310.

M. Buchowski, Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalnośc, Kraków 2004.

R. Caillois, Teoria święta, w: Żywioł i ład, str. 121-160.

M. Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata. Czas święty i mity, w; Sacrum, mit, historia, 1970, str. 53-124.

E. E. Evans-Pritchard, Czary, wyrocznie i magia u Azande, s. 23-48, 117-138.

J. G. Frazer, Magia sympatyczna; Magia i religia, [w:] Złota Gałąź, Warszawa 1996, s. 38-42; 43-81.

L. Levi-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992, s. 55-93, 154-171.

C. Levi-Strauss, Rodzina, [w:] Spojrzenie z oddali, s. 75-111 oraz rozdz. Analiza strukturalna w językoznawstwie w antropologii [w:] Antropologia strukturalna, Warszawa 1970, str. 89-115 lub z wydania z roku 2000: str. 35-54.

C. Lévi-Strauss, Bororo, [w:] Smutek tropików, Warszawa 1960, s. 211-260.

B. Malinowski, Istota kula; Ceremonia budowy waga; Znaczenie kula, [w:] Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1987, s. 179-205; s. 126-156; s. 640-651.

M. Mauss, Szkic o darze, [w:] Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 211-331.

M. Mauss, Szkic o sezonowych przemianach w społeczności Eskimosów, [w:] Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 565-655.

L. H. Morgan, Społeczeństwo pierwotne, [w:] Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007, s. 71-81.

G. Obeyesekere, Apoteoza kapitana Cooka. Euroepjskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfiku, s. 21-47, 251-261.

M. Sahlins, Jak myślą „tubylcy”. O kapitanie Cooku, na przykład, Kraków 2007, s. 163-214.

V. W. Turner, Liminalność i communitas, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, (red.) M. Kempy, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 240-266.

E. B. Tylor, Cywilizacja pierwotna, [w:] Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007, s. 82-96.

Learning outcomes:

Having completed the course, students:

- recognise anthropological theories and schools,

- know how to apply theory to empirical data;

- understand the complexity of social and cultural processes

Assessment methods and assessment criteria:

Active participation – knowledge of the lectures is required. At the end of the course - written exam

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Amanda Krzyworzeka
Group instructors: Amanda Krzyworzeka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-26

Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Amanda Krzyworzeka
Group instructors: Amanda Krzyworzeka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)