University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methods in Ethnography

General data

Course ID: 3102-LMBE
Erasmus code / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Methods in Ethnography
Name in Polish: Metodyka badań etnograficznych
Organizational unit: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The aim of the course is to introduce students to the specific of ethnological fieldwork. The classes will give opportunity to get practical knowledge and advices helpful during fieldwork, as well as to develop reflection on the significance of researcher in a field.

Full description:

The topics include: different ways of doing fieldwork; from the idea to formulation of problem; construction of questionnaire; strategies and techniques of managing the field; relation ethnographer - informants.

Bibliography:

Barley N., Niewinny antropolog, Warszawa 1997.

Barley N., Plaga Gąsienic, Warszawa 1998.

Barley N., Bezpieczny sport, Warszawa 2000.

Hammerslay M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Kopczyńska-Jaworska B., Wywiad etnograficzny, [w:] Metodyka etnograficznych badań terenowych, Warszawa 1971, s.59-82.

Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.

Olędzki J., Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVII-XX, Warszawa 1991.

Sztumski J., Badania terenowe [w:] Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999, s. 105-111.

Turnbull C., Ikowie. Ludzie gór, Warszawa 1980.

Wasilewski J.S., Pokaż mi swoje notatki..., „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3-4, r. 1995, s. 32-33.

Zawistowicz-Adamska K., Społeczność wiejska: wspomnienia i materiały z badań terenowych: Zaborów, 1937-38, Warszawa 1958.

Learning outcomes:

Having completed the course, students:

- create projects of field research;

- can conduct an ethnographic interview;

- can conduct participant observation;

- see the potential of visual research methods and risks connected with them;

- are aware of ethical predicaments of fieldwork

Assessment methods and assessment criteria:

written assessment (55%), project and presentation (35%), active participation (10%)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)