University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Economics in the civil educalion

General data

Course ID: 3104-M2SNW-EEO Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: Economics in the civil educalion Name in Polish: Ekonomia w edukacji obywatelskiej (Specjalizacja Nauczycielska-WOS)
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

pedagogical qualifications

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość podstawowa języka angielskiego oraz podstawowa wiedza z zakresu analizy matematycznej.

Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej.

Short description: (in Polish)

Zajęcia w ramach specjalizacji nauczycielskiej. Kompetencje do nauczania dwóch przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych.

Full description: (in Polish)

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Bibliography: (in Polish)

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Learning outcomes: (in Polish)

Zob. "Efekty uczenia" zdefiniowane dla zajęć w danym cyklu dydaktycznym.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.