Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosja - tradycja i wspólczesność II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2ORT22e Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Rosja - tradycja i wspólczesność II
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego oraz wiedza o ważniejszych faktach historii Rosji XX wieku.

Skrócony opis:

Prezentacja najnowszych osiągnięć kultury rosyjskiej w zakresie literatury, kinematografii, sztuk plastycznych i muzyki popularnej przełomu XX i XXI wieku oraz w nowym stuleciu.

Pełny opis:

1. Rosyjska literatura piękna u schyłku XX stulecia i na początku XXI wieku:

1.1. Czy postmodernizm rosyjski wyczerpał swoje możliwości? Ewolucja twórczości W. Sorokina i W. Pielewina.

1.2. Nowi realiści w nowym stuleciu (W. Makanin, Z. Prilepin).

1.3. Dramat rosyjski – od N. Kolady do I. Wyrypajewa (ośrodki, szkoły, przedstawiciele).

1.4. Poezja XXI wieku.

2. Literatura masowa – fenomen literacki czy społeczny? Gatunki, problematyka, przedstawiciele.

3. Przestrzeń elektroniczna i jej rola w kulturze.

4. Sztuki plastyczne końca XX i początku XXI wieku.

5. Kinematografia rosyjska – przemiany, eksperymenty, przedstawiciele.

6. Współczesna rosyjska muzyka popularna.

Literatura:

1. A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej. Warszawa 2004

2. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki. Kraków 2002

3. K. Gordovič, Russkaâ literatura konca XX veka. Sankt-Peterburg 2003

4. T. Koladič, Ot Aksionova do Gluhovskogo. Russkij eksperiment. Moskva 2010

5. Alternativnaâ literatura, http://www.alterlit.ru/

6. S. Čuprinin, Zarubežje. Russkaâ literatura segodnia, Moskva 2008

7. I. Šajtanov, Delo vkusa. Delo o sovremennoj poezii, Moskva 2007

8. V. Turčin, Russkaâ živopis’: obraz uhodiaščij, „Naše nasledie” 2001, nr 56, s. 38-49

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu dydaktycznego student:

[wiedza:]

- ma pogłębioną wiedzę o najnowszej literaturze rosyjskiej, zachodzących w niej procesach, jej przedstawicielach i kierunkach ich poszukiwań

- zna i rozumie istotę rosyjskiej literatury masowej

- posiada wiedzę o najnowszej sztuce rosyjskiej, jej trendach i przedstawicielach

- posiada wiedzę o najnowszych osiągnięciach rosyjskiej kinematografii

- ma wiedzę o najnowszych trendach rosyjskiej muzyki popularnej

[umiejętności:]

- potrafi zdefiniować kierunki współczesnej literatury rosyjskiej, wymienić ich przedstawicieli oraz dzieła

- umie interpretować wybrane utwory współczesnych pisarzy rosyjskich i wpisać je w szerszy kontekst społeczno-kulturowy

- umie wyjaśnić fenomen rosyjskiej literatury masowej, określić jej gatunki i wymienić przedstawicieli

- potrafi zdefiniować rolę przestrzeni elektronicznej w rozwoju kultury rosyjskiej

- potrafi scharakteryzować kierunki poszukiwań sztuk plastycznych w Rosji współczesnej

- potrafi scharakteryzować przemiany i kierunki rozwojowe rosyjskiej kinematografii współczesnej

- umie wskazać i zdefiniować zjawiska z zakresu współczesnej muzyki popularnej

- potrafi sformułować rozbudowaną wypowiedź pisemną na temat kultury współczesnej Rosji

- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informację na temat kultury współczesnej Rosji

[kompetencje społeczne:]

- ma pogłębioną świadomość swej wiedzy o kulturze rosyjskiej, rozumie potrzebę jej poszerzania i pogłębiania za pośrednictwem różnych mediów

- ma potrzebę pogłębiania własnej wrażliwości estetycznej

- ma potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym, śledzenia bieżących wydarzeń politycznych i kulturalnych w Rosji i w kraju

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.