University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Problems of culture of the countries of the East and Central Europe (II) - Czech Republic and Slovakia

General data

Course ID: 3224-D4PCZE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Problems of culture of the countries of the East and Central Europe (II) - Czech Republic and Slovakia
Name in Polish: Problemy kultury krajów regionu (II) - Czechy, Słowacja
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Short description:

The classes are continuation of Cultural history of the countries of the region: Bohemia and Slovakia. The main focus is put on specific problems of Czech and Slovak culture.

Full description:

The classes are focusing on on specific problems of Czech and Slovak culture:

1. Czechoslovak New Wave

2. Miloš Forman

3. Bohumil Hrabal

4. Czech underground

5. Milan Kundera

6. Karel Kryl

7. Czech catholic poets after II World War

8. Religiosity in Bohemian lands and Slovakia

9. Czech and Slovak animation movies

10. Pop culture in communist Czechoslovakia

11. Czech film after 1989

12. Slovak castling on monuments

13. Slovaks and Hungarians – difficult coexistence, difficult neighbourhood

14. Culture of national and ethnic minorities in Czech Republic

15. Polish-Czech and Polish-Slovak cultural contacts

Bibliography: (in Polish)

A. Babuchowski, Wieża skowronka. Czeska poezja katolicka w latach 1945–1989, „Bohemistyka” 5 (2005), nr 1, s. 1-10.

J. Brodniewicz, Czeski Kościół katolicki w zsekularyzowanym społeczeństwie, Poznań 2016.

R. Chmel, Kompleks słowacki : eseje, Kraków 2014.

L. Engelking, Surrealizm, underground, postmodernizm – szkice o literaturze czeskiej, Łódź 2001.

B. Hrabal, dowolna powieść.

J. Jot-Drużycki, Hospicjum Zaolzie, Wędrynia 2015.

Kultura i rewolta : inteligencja w starciu z władzą : wymiar środkowoeuropejski, red. Joanna Getka, Grzegorz Gąsior, Warszawa 2019.

M. Kundera, dowolna powieść.

Ľ. Lipták, Słowacy : stulecie dłuższe niż sto lat, Kraków 2019.

A. Pająk, Poezja więzienna Jana Zahradníčka (»Dům Strach« i »Čtyři léta«), „Bohemistyka” 5 (2005), nr 1, s. 11-34.

A. Pająk, »…vzpomínám na něho ustavičně a přeji mu, aby se mu tatínek brzo vrátil«. O terapeutycznej) roli pamięci w korespondencji więziennej Jana Zahradníčka, „Bohemistyka” 19 (2019), nr 3, s. 329-344.

A. Piechuta, Doświadczenie domu i więzienia w biografii i twórczości Františka Daniela Mertha, „Bohemistyka” 5 (2005), nr 1, 35-49.

Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, pod red. J. Goszczyńskiej, Warszawa 2008

Przez granicę : Polacy – Czesi w XX wieku na łamach „Karty”, red. K. Wittels, Warszawa 2016, s. 374-400.

Sąsiedztwa III RP : Czechy : zagadnienia społeczne, pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro, Wrocław 2013.

M. Szczygieł, Zrób sobie raj, Wołowiec 2011.

Learning outcomes:

Knowledge: the graduate knows and understands:

- in a basic degree the specificity of various cultural models in anthropological terms (traditional, noble, bourgeois, mass), processes of their transformation and interrelations and emanations in the symbolic and semiotic sphere, and thus in the space of culture and art, literature and language and history of Bohemian lands and Slovakia

- in a basic degree intercultural context

- search, select, analyze and use the information it needs from various sources

- develop their research skills, independently and using the support of a tutor, gain knowledge, skilfully formulate thoughts, present research results in the form of oral or written (different types)

- carry out a critical analysis of the products of culture appropriate for a given era in the development of Bohemian lands and Slovakia; identify various types of cultural products of these countries, conduct their critical in-depth analysis, distinguish different perspectives on cultural development, aware of differences in cultural identities and context

- critical assessment of knowledge, continuous education and complementing the acquired knowledge

- active participation in cultural life, organizing it and using its various forms

Assessment methods and assessment criteria:

Condition of admission to examinations is compulsory attendance in the courses (according to Principles of studies at Faculty of Applied Linguistics).

Courses will consist of discussion about scheduled literature or material presented by tutor in form of presentation. Active participation in discussion means that student contributes to discussion during at least 50% classes.

Student will also prepare one presentation about topic delimited by tutor.

Final assessment depends on:

Substantive participation in discussion during course (40%).

Presentation about topic delimited by tutor (20%).

Oral examination (40%).

Assessment range:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Additional knowledge - 5+

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Gąsior
Group instructors: Grzegorz Gąsior
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)