Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L2TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla drugiego roku studiów pierwszego stopnia
Strona przedmiotu: http://www.kampus.come.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W zakresie technicznym do uczestniczenia w kursie wymagana jest możliwość regularnego korzystania z komputera posiadającego dostęp do internetu oraz instalacja angielskojęzycznej wersji pakietu biurowego LibreOffice w wersji wskazanej przez dany semestr kursu.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot, prowadzony w trybie online za pomocą platformy learningowej COME, zapewnia studentom możliwość poznania współczesnych technologii informacyjnych, kształtuje umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i wyobraźnię informacyjną, poprawiając swobodę posługiwania się komputerem i umożliwiając jego wykorzystanie do realizacji różnorodnych celów w środowisku akademickim.

Pełny opis:

Omawiane moduły tematyczne:

1. Funkcje platformy COME wykorzystywane w kursie.

2. Podstawowe informacje o systemach operacyjnych, obejmujących ich zróżnicowanie oraz najpowszechniej używane funkcje systemu Windows.

3. Podstawy redagowania dokumentów tekstowych za pomocą programu Writer.

4. Zaawansowane funkcje programu Writer wykorzystywane do złożonego formatowania tekstu.

5. Użytkowanie przeglądarek internetowych.

6. Poczta e-mail: sposób działania oraz konfiguracja klientów poczty.

7. Podstawy kreowania arkuszy kalkulacyjnych za pomocą programu Calc.

8. Zaawansowane funkcje programu Calc wykorzystywane do wydajniejszego zarządzania danymi liczbowymi.

9. Podstawy języka HTML oraz struktury stron internetowych

10. Wykorzystanie arkuszy stylu CSS do wzbogacenia aspektu wizualnego stron internetowych.

11. Zasoby elektroniczne Uniwersytetu Warszawskiego.

12. Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych za pomocą programu Impress.

13. Wykorzystanie edytora tekstu Writer do przygotowywania artykułów naukowych.

Literatura:

Podręcznik opracowany przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, stworzony na potrzeby uniwersyteckich kursów informatycznych.

Pordręcznik "Using the Computer and Managing Files", stworzony przez projekt otwartej e-edukacji komputerowej ITdesk.info: www.ITdesk.info

Poradniki użytkownika LibreOffice stworzone przez deweloperów open-source'owego pakietu biurowego LibreOffice: https://www.libreoffice.org/get-help/documentation/

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętności niezbędne do używania komputera oraz technologii informacyjnych w zakresie działalności akademickiej i korzystania z elektronicznych zasobów oferowanych przez uniwersytet.

Metody i kryteria oceniania:

Rezultatem kursu jest ocena końcowa, która jest bazowana na sumie punktów uzyskanych przez studenta na platformie kursu w wyniku przesyłania rozwiązań zadań cząstkowych (60% oceny) oraz uczestnictwa w teście końcowym przedmiotu (40% oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pajestka
Prowadzący grup: Joanna Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)