University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Diagnostics of social problems

General data

Course ID: 3401-PS-DPSz
Erasmus code / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Diagnostics of social problems
Name in Polish: Diagnostyka problemów społecznych
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

Social theory and diagnosis, popular diagnosis and scientific diagnosis. Types of diagnosis and their adoption. Place nad role of diagnosis in the purposeful proceedings. Diagnostic expert’s report and axiological diagnosis. Social – engineering diagnosis. Derivative analysis of some social problems diagnosis. Sociology of social problems and models of expert’s activity and their adoptions.

Full description:

Prerquisites: Students are conversant with sociological theories of social problems.

The aim of subject: instructing students In conceptions of applying of social theories in identification of social problems, in results of some polish social problems diagnosis, in types of social diagnosis, in their methodological assumptions and in diagnostic procedure; study of main rules of expert’s research (in particular of evaluative research). Social theory and diagnosis, popular diagnosis and scientific diagnosis. Types of diagnosis and their adoption. Place and role of diagnosis in the purposeful proceedings. Diagnostic expert’s report and axiological diagnosis. Social – engineering diagnosis. Derivative analysis of some social problems diagnosis. Sociology of social problems and models of expert’s activity and their adoptions.

Bibliography:

J. Kubin (1998) Diagnoza społeczna (W): Encyklopedia socjologii, t.1, Oficyna Naukowa;

J. Kwaśniewski (2006) Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych (W): Badania problemów społecznych, t. VIII Prac Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, IPSiR UW.

J. Kwaśniewski (1999) Socjologia stosowana (W): Encyklopedia socjologii, t. 4;

K. Gorlach (1996) Społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych (W): K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak (red.) Labirynty współczesnego społeczeństwa, Interart;

M. Łoś (1974) Ekspertyza społeczna, Prakseologia nr 1/49;

A. Podgórecki (1970) Logika praktycznego działania (W) A. Podgórecki (red.) Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, Książka i Wiedza.

K. Frieske (2004) Migotanie rzeczywistości; wieloznaczność „sukcesu” programów reintegracji społecznej (W) K. Frieske (red.) Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS;

M. T. Hayes (1992) Incrementalism and public policy, Longman, Rozdziały: 1, 2 i 8;

Ch. Lindblom, D. K. Cohen (1979) Usable knowledge. Social science and social problem solving, Yale University Press, Rozdziały: 1 i 2;

Ch. Lindblom (1990) Knowledge and social problems oraz Toward prescription (W): Ch. Lindblom Inquiry and change. The troubled attempt to understand and shape society, Yale University Press, Russell Sage Foundation.

Richard L. Henshel: Reacting to social problems, Longman 1976, wybrane fragmenty.

M. Jarosz (1997) Samobójstwa, PWN, ss. 13-36;

K. Frieske (1998) Alkoholizm (W) Encyklopedia socjologii, t.1., ss. 20-24;

J. Zamecka (1999) Narkomania (W) Encyklopedia socjologii, t.2, ss. 285-287;

M. Abucewicz (2006) Problem narkomanii w Polsce – ujęcie konstruktywistyczne (W) J. Kwaśniewski (red.) Badania problemów społecznych, T. VIII Prac Katedry, op.cit.;

K. Frieske (1999) Marginalność społeczne (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 167-171;

B. W. Mach (2000) Równość i nierówność społeczna (W) Encyklopedia socjologii, t.3, ss. 329-334.

M. Pohoski (1995) Nierówności społeczne w Polsce – kontynuacje i zmiany w okresie transformacji ustrojowej (W) Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, PTS, wyd. UMCS;

M. Abucewicz: Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu, Polityka Społeczna nr 2/2001;

J. B. Sobczak (1998) Bezrobocie (W) Encyklopedia socjologii, t. 1, ss. 64-67;

A. Zeidler-Janiszewska (1999) Kontrkultura (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 78-81;

B. Synak (1999) Ludzie starzy (W) Encyklopedia socjologii, t.2, ss. 144-149;

C. T. Paleczny (1999) Mniejszości (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 259-264;

D. A, Ostrowska (1999) Niepełnosprawność (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 333-336.

Learning outcomes:

The aim of subject: instructing students In conceptions of applying of social theories in identification of social problems, in results of some polish social problems diagnosis, in types of social diagnosis, in their methodological assumptions and in diagnostic procedure; study of main rules of expert’s research (in particular of evaluative research).

Assessment methods and assessment criteria:

Preparing of diagnosis of chosen social problem, active participation at courses, passing the examination.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)