Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS213PRO1 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Prawo regulujące stosunki opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie biologicznej i zastępczej. System postępowania z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium są zasady prawa rodzinnego, instytucja małżeństwa, wykonywanie władzy rodzicielskiej, opieka zastępcza nad dzieckiem, oraz instytucje zastępujące rodzinę biologiczną.

1. Charakterystyka prawa regulującego stosunki w rodzinie 2. Zasady prawa rodzinnego 3. Władza rodzicielska 4. Sądy Rodzinne i Nieletnich, geneza, charakterystyka 5. Nieletni w prawie i praktyce sądów 6. Środki postępowania z nieletnimi 7. Kuratela i środki alternatywne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe 10

przygotowanie prezentacji 5

przygotowanie do zajęć i testu zaliczeniowego 15

Literatura:

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, B. Kowalska-Ehrlich, Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo, Warszawa 1989

Konwencja o Prawach dziecka (red.) T. Smyczyński, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

w sferze wiedzy (K_W07, K_W12, K_W13)

• mają uporządkowaną wiedzę o przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

• w sposób pogłębiony charakteryzują instytucje małżeństwa, praw rodzicielskich, opieki zastępczej

w sferze umiejętności (K_U01, K_U02, K_U06, K_U09, K_U12, K_U13)

• potrafią analizować sytuacje rodziny z punktu widzenia norm prawa rodzinnego i opiekuńczego i identyfikować problemy wymagające interwencji

• potrafią wykorzystać normy prawa rodzinnego i opiekuńczego do projektowania interwencji

• potrafią przygotować opis sytuacji rodzinnej z punktu widzenia norm prawa rodzinnego i opiekuńczego i go publicznie przedstawić

w sferze kompetencji społecznych (K_K04, K_K06)

• są gotowi do stosowanie norm prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce

• potrafią dostrzec dylematy związane ze stosowaniem norm prawa rodzinnego i opiekuńczego

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach i podczas ćwiczeń oraz przygotowywane prezentacje

zaliczenie pisemne w formie testu otwartego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.