Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS213WDN2 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o państwie i prawie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcia państwa i prawa. Prawo pozytywne a inne systemy normatywne. Tworzenie prawa. Obowiązywanie prawa. Wykładnia prawa. Państwo: powstanie, charakter, ustrój.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie systematycznej wiedzy z zakresu nauk o państwie i prawie: teorii powstania państwa, charakteru władzy państwowej, ustrojów państwowych, relacji pomiędzy państwem i prawem, tworzenia i wykładni prawa.

Literatura:

Podstawowa

Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 6, Warszawa: C.H.Beck 2011.

Piotr Winczorek, Nauka o państwie, wyd. 4, Warszawa 2011.

Alternatywna– dodatkowa

A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, wyd. 3, Warszawa 2010.

Lech Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. XII, Toruń 2009.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

w sferze wiedzy

- Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania, o ich miejscu w systemie nauk oraz zna naukowe uzasadnienia rozwoju i stosowania interdyscyplinarnej wiedzy w dziedzinie pracy socjalnej.

- Ma podstawową wiedzę o normach i regułach funkcjonowania instytucji.

- Posiadają podstawową wiedzę o prawie i państwie.

- Znają podstawowe problemy związane z naukami o państwie i prawie

w sferze umiejętności

- Potrafi identyfikować i interpretować wielowymiarowe procesy i zjawiska (prawne, polityczne, organizacyjne i ekonomiczne) i dostrzega ich związek z przyczynami problemów i trudności życiowych doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności oraz z formami zinstytucjonalizowanej pomocy i ich skutecznością.

- Prezentuje publicznie swoje poglądy i opinie dotyczące problematyki pracy socjalnej, argumentuje posługując się interdyscyplinarną wiedzą i naukowymi pojęciami oraz odwołując się do zasad prawnych i etycznych

- Potrafią określić relacje pomiędzy państwem i prawem, rolę prawa w państwie i w społeczeństwie

w sferze kompetencji społecznych

- Potrafią wskazywać podstawowe rodzaje wykładni prawa oraz reguły interpretacyjne i inferencyjne

- Potrafią kwalifikować reguły kolizyjne oraz metodę analogii

- Jest świadomy dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

1. Weryfikacja obecności

2. Ocena aktywności na zajęciach

3. Pisemny egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.