Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL2STA11 Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia statystyki opisowej i indukcyjnej. Przykłady zastosowań opisu statystycznego, wnioskowania i weryfikacji hipotez oparte są na danych pochodzących z badań społecznych. Część I. Statystyka opisowa 1. Źródła danych statystycznych2. Klasyfikacja danych i zmiennych 3. Graficzna i tabelaryczna prezentacja danych4. Rozkład statystyczny i jego charakterystyki 5. Analiza współzależności zmiennych Część II. Wnioskowanie statystyczne1. Aksjomatyczna i statystyczna definicja prawdopodobieństwa2. Schematy prawdopodobieństwa: schemat zupełny, Bayesa, Bernoulliego 3. Zmienna losowa; własności rozkładu prawdopodobieństwa 4. Rozkład normalny, własności i zastosowanie 5. Teoria estymacji; przedziały ufności6. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia statystyki opisowej i indukcyjnej. Przykłady zastosowań opisu statystycznego, wnioskowania i weryfikacji hipotez oparte są na danych pochodzących z badań społecznych. Część I. Statystyka opisowa 1. Źródła danych statystycznych2. Klasyfikacja danych i zmiennych 3. Graficzna i tabelaryczna prezentacja danych4. Rozkład statystyczny i jego charakterystyki 5. Analiza współzależności zmiennych Część II. Wnioskowanie statystyczne1. Aksjomatyczna i statystyczna definicja prawdopodobieństwa2. Schematy prawdopodobieństwa: schemat zupełny, Bayesa, Bernoulliego 3. Zmienna losowa; własności rozkładu prawdopodobieństwa 4. Rozkład normalny, własności i zastosowanie 5. Teoria estymacji; przedziały ufności6. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Literatura:

Ferguson, G., Takane, Y., Analiza Statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN 1997Ostasiewicz, S. Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.Sobczyk, M., Statystyka, PWN 1995 (i późniejsze).

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć

w zakresie wiedzy

- znają metody statystyki opisowej,

w zakresie kompetencji społecznych

- rozumieją wartość ale potrafią też krytycznie odnosić się do miar i wskaźników statystycznych opisujących funkcjonowanie służb społecznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń

frekwencja na wykładach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.