Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Ojczyzną Boga jest Rosja"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON162-AL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Ojczyzną Boga jest Rosja"
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pierwszeństwo mają studenci, którzy mieli już zajęcia ze mną.

Uprzednia lektura książek wpisanych w rubryce ‘literatura’, przynajmniej tych najobszerniejszych, jak Bracia Karamazow i Wojna i pokój


Skrócony opis:

„Ojczyzną Boga jest Rosja” to fraza niemieckiego poety Reinera Marii Rilkego. Na całorocznych zajęciach dla studentów I stopnia chciałbym kontynuować lekturę najważniejszych tekstów rosyjskich pisarzy, filozofów i teologów uzupełnioną ich oglądem zewnętrznym, głównie niemieckim i polskim. Chciałbym też zastanowić się nad najważniejszym fenomenem kultury rosyjskiej, jakim było odrodzenie religijne w Rosji na przełomie XIX i XX wieku oraz kształtowaniem się kultury radzieckiej zaraz po rewolucji (do śmierci Majakowskiego).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest związek filozofii i literatury. Na prowadzonych przeze mnie książki przekazują nam to, co mają do powiedzenia na temat życia i jego inwariantnych składników: dobra i zła, przebaczenia, pamięci, czasu, miłości, wierności i tym podobnych zjawisk. Dwie różne książki i jeden wspólny im problem – taki będzie punkt wyjścia dla każdych zajęć.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student, zdaniem prowadzącego przedmiot, musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla

przedmiotu efektów uczenia się, jest zindywidualizowana i zależna od tempa czytania. Dokonując szacunku całkowitej liczby godzin pracy studenta, biorę pod uwagę głównie pracę samodzielną studenta nad lekturą obszernych książek.i obliczam ją na 180 dni.

Literatura:

1. A. Puszkin, Oniegin; F. Dostojewski, Dziennik pisarza (frgm)

2. L. Tołstoj, Anna Karenina; G. Flaubert, Pani Bovary

3. L. Tołstoj, Wojna i pokój

4. L. Szestow, Na szalach Hioba - do 170 s (pierwsze dwie czesci); L. Szestow, Wielkie wigilie

5. L. Tolstoj, Ojciec Sergiusz; L. Tolstoj, Śmierć Iwana Ilicza; L. Tolstoj, Zapiski wariata; L. Tolstoj, Zmartwychwstanie

6. F. Dostojewski, Bracia Karamazow; Bobok; Notatki z podziemia; Sen śmiesznego człowieka; Biesy;

7. N. Gogol, Płaszcz; Martwe dusze; Rewizor; Opowiadania ukraińskie (wybrane)

8. J.W. Goethe, Faust; J. Patocka, Legendy Fausta; A Bem, Faust w twórczości Dostojewskiego

9. W. Rozanow, Odosobnione; Przez śmierć; Opadłe liście

10. F. Dostojewski, W. Rozanow, - eseje w: „Kronos” 3/2013, 1/2014

11. Nikołaj Fiodorowicz Fiodorow, Filozofia wspólnego dzieła (frgm)

12. Alexandre Kojève, O wieczności, czasie i pojęciu; Alexandre Kojève, Imperium Łacińskie. Zarys doktryny polityki francuskiej;

13. Alexandre Kojève, Kolonializm z perspektywy europejskiej; Alexandre Kojève, Carl Schmitt, Korespondencja; Alexandre Kojève, Moskwa. Sierpień 1957 roku

14. F. Dostojewski, Gracz; J. Roth, Marsz Radetzky’ego (fragmenty o hazardzie)

15. Rilke, Cwietajewa, Pasternak – Listy

16. A. Platonow, Dół; Platonow, Dżan / Majakowski, wiersze

17. O. Madelsztam, eseje (frgm)

18. W. Grossman, Życie i los; J. Littell, Łaskawe

19. Cz. Miłosz, J. Nowosielski (wybór z esejów)

Efekty uczenia się:

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej H1A_W03 , S1A_W09

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją, H1A_W07

K_W12 zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka i mowy w kontekście antropologicznym, socjologicznym i przyrodnicznych, H1A_W09, S1A_W05

K_W13 zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i filozoficznego oraz tekstualnego źródła historycznego, H1A_W07

K_W16 rozumie związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym, H1A_W10

S1A_W05

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac H1A_U04

H1A_U05

K_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki H1A_U01, H1A_U02, H1A_U03

K_U06 potrafi zastosować uzyskaną wiedzę teoretyczną w działaniach kulturowych o charakterze społecznym, H1A_U04, S1A_U02, S1A_U06

K_U13, potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców, H1A_U08

S2A_W05

K_K01, rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów, H1A_K01 S1A_K01

K_K04, potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne, H1A_K03, S1A_K02, S1A_K03

K_K06, ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, H1A_K05 S1P_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca wypowiedzi ustnych i pisemnych studentów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.