Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„W połowie szklanka jest pusta”. Pesymizm w filozofii Arthura Schopenhauera, Friedricha Nietzschego i Emila Ciorana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON163-AL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: „W połowie szklanka jest pusta”. Pesymizm w filozofii Arthura Schopenhauera, Friedricha Nietzschego i Emila Ciorana
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pierwszeństwo mają studenci, którzy mieli już zajęcia ze mną.

Umiejętność czytania.

Skrócony opis:

Analiza hermeneutyczna wybranych pism trzech „zawodowych” pesymistów z uwagi na ich pesymizm egzystencjalny, kulturowy, eschatologiczny

Pełny opis:

W pierwszym semestrze zajmujemy się lekturą (w trybie „close reading”, zdanie po zdaniu) najważniejszej książki Schopenhauera Świat jako wola i przedstawienie.

Cz. pierwsza: Teoria percepcji (świat jako pojęcie, I)

Cz. druga: Teoria woli (świat jako wola, I)

Cz. trzecia: Teoria sztuki (świat jako pojęcie, II)

Cz. czwarta: etyka (Świat jako wola, II)

W semestrze drugim zamierzam poddać analizie trzy książki Nietzschego: Niewczesne rozważania (konfrontacja Nietzschego z Schopenhauerem jako wychowawcą), Narodziny tragedii (konfrontacja Nietzschego z z teorią estetyczna Schopenhauera) i Wiedzę radosną (pesymizm vs. afirmacja rzeczywistości), oraz wybrane książki Ciorana, z których na pewno będziemy czytać dwie: Święci i łzy, Pokusa istnienia.

Literatura:

A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie.

F. Nietzsche, Narodziny tragedii

F. Nietzsche, Niewczesne rozważania

F. Nietzsche, Wiedza radosna

E. Cioran, Święci i łzy,

E. Cioran, Pokusa istnienia

E. Cioran, Zarys rozkładu

Efekty uczenia się:

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej H1A_W03 , S1A_W09

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją, H1A_W07

K_W12 zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka i mowy w kontekście antropologicznym, socjologicznym i przyrodnicznych, H1A_W09, S1A_W05

K_W13 zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i filozoficznego oraz tekstualnego źródła historycznego, H1A_W07

K_W16 rozumie związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym, H1A_W10

S1A_W05

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac H1A_U04

H1A_U05

K_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki H1A_U01, H1A_U02, H1A_U03

K_U06 potrafi zastosować uzyskaną wiedzę teoretyczną w działaniach kulturowych o charakterze społecznym, H1A_U04, S1A_U02, S1A_U06

K_U13, potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców, H1A_U08

S2A_W05

K_K01, rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów, H1A_K01 S1A_K01

K_K04, potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne, H1A_K03, S1A_K02, S1A_K03

K_K06, ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, H1A_K05 S1P_K05

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.