Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Kanon współczesnego komiksu - część II"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON355-AL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Kanon współczesnego komiksu - część II"
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zasadniczo nie ma wymagań co do wiedzy uczestników przystępujących do zajęć, niemniej optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby w spotkaniach wzięli udział uczestnicy pierwszej części zajęć.

Skrócony opis:

Komiks jako medium oraz gatunek artystyczny zadomowił się we współczesnej kulturze – jako forma wypowiedzi umożliwiająca refleksję na temat wielu aspektów rzeczywistości (polityka, kwestie społeczne, historia, kultura, sam komiks itp.). Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z najważniejszymi dokonaniami na polu tego gatunku artystycznego oraz pokazanie przemian i ewolucji tej formy wypowiedzi w XX i XXI wieku. Za ramę chronologiczną ponownie przyjmiemy koniec lat 70., choć w miarę potrzeb będziemy sięgać niekiedy w dalszą przeszłość, poszukując kontekstów. W stosunku do pierwszego semestru więcej miejsca i czasu poświęcimy komiksowi innemu niż amerykański (w programie zajęć znalazły się też polskie akcenty dotyczące twórczości najnowszej). W dalszym ciągu punktem odniesienia dla refleksji będzie kwestia powieści graficznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają formę refleksji (analizy i interpretacji – w formie dyskusji i z elementami wykładu) nad poszczególnymi dziełami komiksowymi, przy czym planujmy przeprowadzać zajęcia w formie zblokowanej – po 4 godziny (w sumie 8 spotkań). Ma to uzasadnienie o tyle, że wówczas można by było omówić podczas jednego spotkania 2-4 teksty powiązane ze sobą tematycznie (co umożliwiłoby znalezienie między nimi punktów wspólnych – czy to na płaszczyźnie tematu, czy poetyki, czy znaczenia dla historii komiksu, czy jeszcze jakiejś innej). Zasadniczym celem przedmiotu jest więc zapoznanie studentów z historią najnowszą komiksu oraz sposobami interpretacji konkretnych dzieł w kontekście zjawisk kultury oraz historii gatunku. Zostaną przedstawione węzłowe punkty w historii gatunku artystycznego – wejście do publicznego obiegu nazwy graphic novel, Brytyjska Inwazja w komiksie amerykańskim w latach 80., underground amerykański, najważniejsze kierunki i idee artystyczne w komiksie frankofońskim (komiks jako diagnoza społeczna), a zarazem zbadamy związki komiksu z innymi sztukami. Przyjrzymy się też obecności komiksu w kulturze innej niż zachodnia – sięgniemy po klasyki komiksu japońskiego. Z europejskiego kanonu zainteresujemy się mniej oczywistym obszarem – komiksem włoskim. W miarę potrzeb odniesiemy się również do polskich autorów. Ogólnie chodzi o to, by pokazać wielokształtność medium, a zarazem spośród kanonicznych dzieł wybrać te, które umożliwią opowiedzenie spójnej historii – w nią w założeniu mają ułożyć się zajęcia.

Literatura:

Literatura podmiotu

F. Miller, Sin City, przeł. T. Kreczmar, Warszawa 2006 (jeden tom)

F. Miller, G. Darrow, Hard Boiled, przeł. M. Cetnarowski, Warszawa 2008.

F. Miller, D. Gibbons, Martha Washington, przeł. J. Grzędowicz, Warszawa 2010.

F. Miller, Powrót Mrocznego Rycerza, przeł. T. Sidorkiewicz, wyd. II, Warszawa 2012.

R. Crumb, Kot Fritz, przeł. A. Warso, Warszawa 2007.

R. Crumb, Księga Genesis, Warszawa 2010.

D. Clowes, Ghost World, przeł. W. Góralczyk, Warszawa 2019.

C. Burns, Black Hole, przeł. W. Góralczyk, Warszawa 2016.

K. Owedyk, Ósma czara, Warszawa 2007.

A. Bechdel, Fun Home; przeł. W. Szot, S. Buła, Warszawa 2010.

W. Hagedorn, J. Frąś, Totalnie nie nostalgia, Warszawa 2017.

M. Sowa, S. Savoia, Marzi, Warszawa 2007.

M .Satrapi, Persepolis, przeł. W. Nowicki, Warszawa 2015.

Moebius, Świat Edeny, przeł. M. Mosiewicz, Warszawa 2007.

Moebius, Arzach, przeł. M. Mosiewicz, Warszawa 2008.

J. Charlier, J. Giraud, Blueberry, przeł. W. Birek, Warszawa 2017.

W. McCay, Mały Nemo – fragmenty

J. Sfar, Kot rabina, przeł. G. Przewłocki, Warszawa 2015.

Apollo, Lewis Trondheim, Wyspa Burbonów rok 1730, przeł. M. Mosiewicz, Warszawa 2009.

C. Blain, Pirat Izaak, przeł. M. Mosiewicz, Warszawa 2008.

David B., Rycerze świętego Wita, przeł. K. Koła, Warszawa 2016.

E. Durand, Parenteza, przeł. W. Prażuch, Kraków 2012.

J. Vanistendael, Kiedy Dawid stracił głos, przeł. S. Paszkiet, Warszawa 2014.

B. Glaza, Tylko spokojnie, Warszawa 2017.

W. Wawszczyk, Pan Żarówka, Warszawa 2018.

O. Tezuka, Metropolis, przeł. M. Łukasik, Mozów 2004.

O. Tezuka, Pieśń Apolla, przeł. M. Żmijewski, Mierzyn 2015.

N. Urasawa, Pluto, przeł. R. Bolałek, Warszawa 2011-2012.

U. Furuya, Muzyka Marie, przeł. R. Bolałek, Warszawa 2009.

G. Crepax, Emmanuellle. Bianca, przeł. M. Fabjanowski, b.m. 2009.

H, Pratt, Ballada o słonym morzu, przeł. M. Gurgul, Kraków 2004.

Igort, 5 to liczba doskonała, przeł. P. Bravo, Warszawa 2008.

T. Sclavi, Dylan Dog (jeden tom)

Literatura przedmiotu

D. Mazur, A. Danner, Comics. A Global History, 1968 to present, London 2014.

D. Wolk, Reading Comics, Philadelphia 2007.

Komiks i jego konteksty, pod red. I. Kiec i M. Traczyka, Poznań 2014.

W. Birek, Z teorii i praktyki komiksu, Poznań 2014.

J. Szyłak, Coś więcej, czegoś mniej, Poznań 2016.

J. Szyłak, Druga strona komiksu, Elbląg 2011.

S. McCloud, Zrozumieć komiks, przeł. M. Błażejczyk, Warszawa 2015.

R. Bolałek, Manga i powieść graficzna, w: Powieści graficzne. Leksykon, pod red. S.J. Konefała, Warszawa 2016.

Kontekstowy Miks. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, pod red. G. Gajewskiej i R. Wójcika, Poznań 2011.

M. Traczyk, Komiks na świecie i w Polsce, Bielsko-Biała 2016.

B. Beaty, Unpopular Culture. Transforming the European Comic Book in the 1990s, Toronto 2007.

T. Pstrągowski, Polski komiks autobiograficzny w kontekście rozwoju gatunku na świecie, „Teksty drugie”, 2018, nr 6.

Efekty uczenia się:

- wiedza (W): (K_W05) zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury; (K_W04) rozumie zależności między poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych

- umiejętności (U): (K_U01) selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych; (K_U02) dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych; (K_U03) sformułować problem badawczy; (K_U04) rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności

- kompetencji społecznych (K): (K_K08) docenia bogactwo kultury; (K_K09) jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej; (K_K10) jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim; (K_K03) jest gotów do poznawania nowych metod badawczych

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaniecki, Przemysław Zawrotny
Prowadzący grup: Przemysław Kaniecki, Przemysław Zawrotny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.