University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Intellectual property rights-basic course

General data

Course ID: 4010-POWI Erasmus code / ISCED: 10.3 / (0421) Law
Course title: Intellectual property rights-basic course Name in Polish: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Department: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computer Modelling
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50
Language: Polish
Type of course:

supplementary

Short description: (in Polish)

Przedmiot obejmuje najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym.

Full description: (in Polish)

Tematyka zajęć obejmować będzie najważniejsze zagadnienia z własności intelektualnej, tj.:

- ogólne pojęcia z tematyki ochrony praw własności intelektualnej

- podział praw własności intelektualnej

- prawo autorskie - czy wolno kopiować książki, jak legalnie korzystać z wyników prac badawczych czy publikacji; ochrona twórczości - prawa osobiste i materialne

- zdolność patentowa - wymogi uzyskania ochrony patentowej

- informacja patentowa - źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych

- praktyczne przykłady funkcjonowania ochrony patentowej

- ścieżka postępowania z nowym wynalazkiem

- zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu akademickiego

Learning outcomes: (in Polish)

Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie prawa własności intelektualnej.

Po ukończeniu kursu student powinien w szczególności:

- znać w podstawowym zakresie i umieć interpretować przepisy prawa objęte tematem wykładu,

- nabyć znajomość stosowania tych przepisów w praktyce obrotu gospodarczego, w tym między innymi: wiedzieć jak skutecznie chronić swoje prawa w zakresie własności intelektualnej, jak w sposób dozwolony korzystać z cudzych praw autorskich, jak przenosić i nabywać prawa autorskie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przedmiot jest zaliczany na podstawie obecności i testu przygotowanego przez osobę prowadzącą.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-17 - 2020-08-02
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours more information
Coordinators: Piotr Bała
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail

Classes in period "Winter semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours more information
Coordinators: Piotr Bała
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.