University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Workplace health and safety

General data

Course ID: 4013-BHP-SZKOLENIE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Workplace health and safety
Name in Polish: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Organizational unit: College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences (MISMaP)
Course groups: General university courses
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

general courses

Full description: (in Polish)

Przedmiot Bezpieczeństwo i Higiena Pracy został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897).

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół norm prawnych oraz środków badawczych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, by mógł on pracować w sposób produktywny, bez narażenia na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Specyfika wyższej uczelni wymaga aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom w niej zatrudnionym ale także osobom pobierającym naukę.

Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy ma przybliżyć studentom problematykę z tego zakresu jak również pomóc uzyskać odpowiedni poziom wiedzy, który spowoduje przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej.

Szkolenie obowiązuje od roku akademickiego 2008/2009 wszystkich studentów I roku studiów pierwszego stopnia i I roku studiów jednolitych magisterskich, należy je zaliczyć w pierwszym semestrze studiów.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 4 hours more information
Coordinators: Grzegorz Nowicki
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)