Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki Renesansu i baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KONW23 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki Renesansu i baroku
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z najwybitniejszymi arcydziełami renesansu, różnorodnymi interpretacjami.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznawanie studentów z wiedzą opartą na wielojęzycznej literaturze i dziełach znajdujących się głównie poza granicami Polski (materiał ilustracyjny na CD stanowi efekt wieloletnich wyjazdów i studiów prowadzącego zajęcia do Włoch), natomiast konwersatoria umożliwią studentom weryfikowanie swoich przemyśleń opartych na zadanej literaturze (traktaty architektoniczne, prace interpretacyjne, etc.).

Literatura:

M.Baxandal, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, Oxford 1980

P.Brown,

R.Wittkower Architectural Principles in the Age of Humanism, [liczne wznowienia]

F.Hartt, History of Italian Renaissance, Oxford 1980

Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichre, t.I-II, Berlin 1987

I.Rowland, Culture of the High Renaissance, London 1998

Lektury uzupełniające:

P.i K.Marray, Sztuka renesansu, Toruń 1999

P.Marray, Architektura włoskiego renesansu, Toruń 200

H.i S.Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976

J.Shearman Manieryzm, Warszawa 1970

Efekty uczenia się:

Po zdaniu egzaminu studenci mają syntetyczną i analityczną orientację w historii sztuki europejskiego renesansu, manieryzmu, baroku, rokoka i klasycyzmu, znają najważniejsze dzieła architektury, malarstwa i rzeźby XIV-XVIII wieku oraz sylwetki najwybitniejszych twórców i na tej podstawie potrafią rozpoznawać cechy stylistyczne określonych dzieł artystycznych oraz sytuować je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Potrafią również odczytywać treści ikonograficzne dzieł malarstwa i rzeźby zarówno sakralnej jak i świeckiej, a także programy ideowe zawarte w dziełach architektury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.