Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-WYK36 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Metody badań kulturoznawczych
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z kulturoznawstwa

Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z metodologią badań w obszarze nauk społecznych (antropologią społeczną i socjologią). Szczególnie akcentowana będzie perspektywa etnograficzna.

Pełny opis:

Przedmiot składać się będzie z następujących wyróżnionych cykli tematycznych:

1. wstęp teoretyczny

2. przykłady tematyczne i formalne

3. projektowanie badań

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z ze specyfiką prowadzenia badań, głównie jakościowych oraz interpretacji zjawisk w obszarze takich aspektów życia, jak tożsamość, nacjonalizm, język, taniec czy kultura popularna. Duży nacisk w zajęciach będzie położony na metody badań terenowych oraz sposoby analizowania tekstu. Poszczególne zagadnienia będą omawiane w odniesieniu do konkretnych przypadków pochodzących z bsanu śródziemnomorskiego, głównie z Grecji i Cypru..

Literatura:

Literatura ogólna (przykłady):

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003.

Buchowski M., Burszta W., O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005 .

Herzfeld M., Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, Kraków 2007.

Metody badań jakościowych, t. 1-2, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Warszawa 2009.

Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, Kraków 2005.

literatura szczegółowa (przykłady):

Leigh Fermor P., Mani. Podróże po południowym Peloponezie, Warszawa 2013.

Papadakis Yiannis, Echoes from the Dead Zone, London-New York 2005 (fragmenty).

Nikos Dimos, Nieszczęście bycia Grekiem, Wrocław 2016.

Wrazas Ilias, Dyskomfort (nowo)Greków, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach oraz specyfice dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;

rozumie specyfikę studiów regionalnych;

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową, obejmującą teorie i metodologie z zakresu badań kulturoznawczych;

zna i rozumie zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą studiów nad kulturą oraz innymi dyscyplinami z zakresu humanistyki i wybranych nauk społecznych;

ma szczegółową wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju badań kulturoznawczych i tradycjach badawczych;

zna i rozumie zasady warsztatu w naukowego w badaniach kulturoznawczych, w tym zaawansowane metody analizy i interpretacji.

Student w zakresie kompetencji:

nabywa kompetencje poznawcze oraz funkcjonalne w zakresie dostosowania do przedmiotu badania odpowiedniej metodologii porównawczej;

potrafi samodzielnie interpretować i analizować teksty kultury, uwzględniając ich kontekst historyczny i regionalny;

potrafi korzystać z najważniejszych dla kulturoznawstwa narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności internetowych baz danych i czasopism.

Student w zakresie kompetencji społecznych:

rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych.

uczestnicząc w dyskusji, szanuje poglądy partnerów i używa argumentów merytorycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie:

* aktywność na zajęciach,

* przygotowanie prezentacji,

* praca pisemna z nią związana.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.