Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badminton

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4023-P-BADM Kod Erasmus / ISCED: 16.102 / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Badminton
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Zajęcia równoważne zajęciom w-f - prowadzone przez SWFiS i AZS - PŁATNE
Strona przedmiotu: http://www.wfisport.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Głównym wymogiem przyjęcia do grupy jest brak przeciwskazań zdrowotnych. O chorobach mogących stanowić ograniczenia w bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń należy poinformować prowadzącego zajęcia.

Skrócony opis:


Wszystkie zajęcia wf w r. a. 2019/2020 rozpoczynają się od dnia 16 października.

Uczestnicy podnoszą swoją sprawność fizyczną i umiejętności sportowe w zakresie badmintona.

Studenci niemający wcześniej przygotowania pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora badmintona zapoznają się z tą dyscypliną sportu poprzez ćwiczenia. Poznają podstawy techniki i taktyki gry, przepisy a także mogą wypróbować swoje siły w grze na punkty.

Studenci, którzy zaliczyli wcześniej na UW co najmniej semestr przedmiotu „badminton” albo legitymują się zweryfikowaną w praktyce znajomością gry sportowej w badmintona wyniesioną np. ze szkoły, klubu, pogłębiają w trakcie ćwiczeń i gry swoje dotychczasowe umiejętności techniczne i taktyczne. W razie wykazania się odpowiednio wysokimi umiejętnościami mogą ubiegać się o przyjęcie do I i II reprezentacji UW.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Pełny opis:

Zajęcia rozwijają zdolności motoryczne studenta, podnoszą wydolność jego organizmu. Student poznaje badminton jako formę ruchu i dyscyplinę sportu, w tym obowiązujące przepisy gry. Treścią zajęć są ćwiczenia zdolności motorycznych oraz nauka następujących elementów technicznych: praca nóg, pozycje (ustawienie w trakcie gry), prawidłowe chwyty rakiety, serw krótki forhendowy, serw krótki bekhendowy, serw długi forhendowy, serw długi bekhendowy, skrót forhendowy przy siatce, skrót bekhendowy przy siatce, klir forhendowy, klir bekhendowy, skrót forhendowy z głębi kortu, skrót bekhendowy z głębi kortu, lob forhendowy, lob bekhendowy, smecz forhendowy, odbiór serwu, odbiór smeczu, drajw forhendowy, drajw bekhendowy, ofensywne uderzenia przy siatce.

Ponadto w trakcie zajęć student poznaje co najmniej podstawy taktyki gry pojedynczej i podwójnej w badmintonie.

Student chętny do startu w zawodach otrzymuje informacje o turniejach, w których może uczestniczyć i ewentualnie reprezentować Uniwersytet Warszawski.

Efekty kształcenia:

Student:

- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia

- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się sprzętem sportowym

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Woszczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie WF
Uwagi:

Każda rejestracja na zajęcia WF wiąże się z pobraniem z konta studenta 30 żetonów. Koszt płatnych zajęć wychowania fizycznego to 30 żetonów oraz opłaty AZS (więcej informacji poniżej). W przypadku braku żetonów system podczas rejestracji automatycznie naliczy opłatę 195 zł za 30 żetonów (1 semestr). Jeżeli student nie zaliczył zajęć lub zrezygnował z ich zaliczania, a nie wyrejestrował się w trakcie trwania internetowej rejestracji, bez względu na powód traci 30 żetonów. Więcej o płatnościach za zajęcia WF można przeczytać na stronie www.wfisport.uw.edu.pl.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Opłata za udział w zajęciach wynosi za semestr: 320 zł – zajęcia przy ul. Banacha 2a, lub 400 zł – zajęcia w ośrodku "Solec" (ul. Solec 71), płatna przelewem na konto: Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, z podaniem semestru opłaty, imienia i nazwiska oraz grupy zajęciowej – BADMINTON (nazwisko prowadzącego).

Termin płatności: 18.10.2018 r. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto AZS.

Nr rachunku: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

W przypadku niedotrzymania terminów płatności opłata wyniesie 360 zł za semestr (zajęcia przy ul. Banacha 2a) lub 440 zł (zajęcia w ośrodku "Solec" ), płatna jednorazowo lub w ratach 90 zł za miesiąc (Banacha) lub 110 zł za miesiąc (Solec). Raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty semestralnej oraz aktualne członkostwo AZS UW. Legitymację członkowską należy wyrobić w biurze AZS UW w BUWie do dnia 18.10.2018 r. (ul. Dobra 56/66 pokój 162 na I piętrze) – płatność wyłącznie gotówką. Koszt legitymacji członkowskiej AZS wynosi 100 zł – w cenie ubezpieczenie NNW 6,5 tyś, legitymacja ISIC AZS oraz koszulka AZS UW. Wniosek o wydanie legitymacji członkowskiej na stronie www.azs.uw.edu.pl. Wniosek należy wypełnić internetowo, wydrukować, podpisać i przyjść z nim do biura AZS UW.

Studenci programu ERASMUS! Prosimy, aby płatności realizowane były w złotówkach.

Na zajęciach należy mieć własną rakietkę do badmintona i odpowiedni strój sportowy (obuwie sportowe na jasnej podeszwie).

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany programu ćwiczeń i dostosowanie go do możliwości sprawnościowych studentów.

Treningi dostępne są dla wszystkich chętnych, również dla osób niebędących studentami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to complete a mandatory PE course, students need 30 tokens to register. Students who enrolled into a PE course and then, for any reason whatsoever, failed to complete it or resigned from classes, yet had not withdrawn before the end of the second round of enrolment, will lose 30 tokens. Repurchase of the lost tokens costs PLN 195 (more at www.wfisport.uw.edu.pl).


PAID PE CLASSES!!!

The course fee is PLN 320 per semester of the groups meeting in the University of Warsaw Sports and Recreation Centre (at Banacha 2a) or PLN 400 of the groups meeting in the Solec Centre (at ul. Solec 71) and is payable to the account of Klub Uczelniany AZS UW (University Sports Association), ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warsaw. Please indicate (i) the semester for which the fee is paid, (ii) your full name, and (iii) the type of the course (i.e. “BADMINTON” plus the name of the instructor) as the payment reference.

Payment due date: 18.10.2018.

Account number: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

In case of overdue payments, the fee will be PLN 360 per semester (Banacha 2a) or PLN 440 (Solec 71), payable either in full or in monthly instalments of PLN 90 (Banacha 2a) or PLN 110 (Solec 71) each (before the last day of each month).

Payment of the semester fee and valid membership of the University Sports Association are the preconditions to attend the course. The membership card can be obtained for PLN 100 (cash only) at the University Sports Association’s office at BUW ul. Dobra 56/66 room 162, first floor. One can also pay for extended insurance (for details please see www.kuazsuw.pl). Payment due date: 18.10.2018 r.

ERASMUS students – please effect all payments in PLN!

The Physical Education and Sports Centre reserves the right to change the course curriculum depending on the fitness of the students.

The classes are open to any persons, including non-students.

Preconditions to attend the course: own badminton racket and proper sport outfit (including shoes with a light-coloured sole).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Woszczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie WF
Uwagi:

Każda rejestracja na zajęcia WF wiąże się z pobraniem z konta studenta 30 żetonów. Koszt płatnych zajęć wychowania fizycznego to 30 żetonów oraz opłaty AZS (więcej informacji poniżej). W przypadku braku żetonów system podczas rejestracji automatycznie naliczy opłatę 195 zł za 30 żetonów (1 semestr). Jeżeli student nie zaliczył zajęć lub zrezygnował z ich zaliczania, a nie wyrejestrował się w trakcie trwania internetowej rejestracji, bez względu na powód traci 30 żetonów. Więcej o płatnościach za zajęcia WF można przeczytać na stronie www.wfisport.uw.edu.pl.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Opłata za udział w zajęciach wynosi za semestr: 320 zł – zajęcia przy ul. Banacha 2a, lub 400 zł – zajęcia w ośrodku "Solec" (ul. Solec 71), płatna przelewem na konto: Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, z podaniem semestru opłaty, imienia i nazwiska oraz grupy zajęciowej – BADMINTON (nazwisko prowadzącego).

Termin płatności: 01.03.2019 r. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto AZS.

Nr rachunku: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

W przypadku niedotrzymania terminów płatności opłata wyniesie 360 zł za semestr (zajęcia przy ul. Banacha 2a) lub 440 zł (zajęcia w ośrodku "Solec" ), płatna jednorazowo lub w ratach 90 zł za miesiąc (Banacha) lub 110 zł za miesiąc (Solec). Raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty semestralnej oraz aktualne członkostwo AZS UW. Legitymację członkowską należy wyrobić w biurze AZS UW w BUWie do dnia 01.03.2019 r. (ul. Dobra 56/66 pokój 162 na I piętrze) – płatność wyłącznie gotówką. Koszt legitymacji członkowskiej AZS wynosi 100 zł – w cenie ubezpieczenie NNW 6,5 tyś, legitymacja ISIC AZS oraz koszulka AZS UW. Wniosek o wydanie legitymacji członkowskiej na stronie www.azs.uw.edu.pl. Wniosek należy wypełnić internetowo, wydrukować, podpisać i przyjść z nim do biura AZS UW.

Studenci programu ERASMUS! Prosimy, aby płatności realizowane były w złotówkach.

Na zajęciach należy mieć własną rakietkę do badmintona i odpowiedni strój sportowy (obuwie sportowe na jasnej podeszwie).

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany programu ćwiczeń i dostosowanie go do możliwości sprawnościowych studentów.

Treningi dostępne są dla wszystkich chętnych, również dla osób niebędących studentami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to complete a mandatory PE course, students need 30 tokens to register. Students who enrolled into a PE course and then, for any reason whatsoever, failed to complete it or resigned from classes, yet had not withdrawn before the end of the second round of enrolment, will lose 30 tokens. Repurchase of the lost tokens costs PLN 195 (more at www.wfisport.uw.edu.pl).


PAID PE CLASSES!!!

The course fee is PLN 320 per semester of the groups meeting in the University of Warsaw Sports and Recreation Centre (at Banacha 2a) or PLN 400 of the groups meeting in the Solec Centre (at ul. Solec 71) and is payable to the account of Klub Uczelniany AZS UW (University Sports Association), ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warsaw. Please indicate (i) the semester for which the fee is paid, (ii) your full name, and (iii) the type of the course (i.e. “BADMINTON” plus the name of the instructor) as the payment reference.

Payment due date: 01.03.2019

Account number: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

In case of overdue payments, the fee will be PLN 360 per semester (Banacha 2a) or PLN 440 (Solec 71), payable either in full or in monthly instalments of PLN 90 (Banacha 2a) or PLN 110 (Solec 71) each (before the last day of each month).

Payment of the semester fee and valid membership of the University Sports Association are the preconditions to attend the course. The membership card can be obtained for PLN 100 (cash only) at the University Sports Association’s office at BUW ul. Dobra 56/66 room 162, first floor. One can also pay for extended insurance (for details please see www.kuazsuw.pl). Payment due date: 01.03.2019.

ERASMUS students – please effect all payments in PLN!

The Physical Education and Sports Centre reserves the right to change the course curriculum depending on the fitness of the students.

The classes are open to any persons, including non-students.

Preconditions to attend the course: own badminton racket and proper sport outfit (including shoes with a light-coloured sole).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kozioł
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie WF
Uwagi:

Każda rejestracja na zajęcia WF wiąże się z pobraniem z konta studenta 30 żetonów. Koszt płatnych zajęć wychowania fizycznego to 30 żetonów oraz opłaty AZS (więcej informacji poniżej). W przypadku braku żetonów system podczas rejestracji automatycznie naliczy opłatę 195 zł za 30 żetonów (1 semestr). Jeżeli student nie zaliczył zajęć lub zrezygnował z ich zaliczania, a nie wyrejestrował się w trakcie trwania internetowej rejestracji, bez względu na powód traci 30 żetonów. Więcej o płatnościach za zajęcia WF można przeczytać na stronie www.wfisport.uw.edu.pl.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Opłata za udział w zajęciach wynosi za semestr: 320 zł – zajęcia przy ul. Banacha 2a, płatna przelewem na konto: Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, z podaniem semestru opłaty, imienia i nazwiska oraz grupy zajęciowej – BADMINTON (nazwisko prowadzącego).

Termin płatności: 25.10.2019 r. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto AZS.

Nr rachunku: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

W przypadku niedotrzymania terminów płatności opłata wyniesie 360 zł za semestr, płatna jednorazowo lub w ratach 90 zł za miesiąc. Raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty semestralnej oraz aktualne członkostwo AZS UW. Legitymację członkowską należy wyrobić w biurze AZS UW w BUWie do dnia 25.10.2019 r. (ul. Dobra 56/66 pokój 162 na I piętrze) – płatność wyłącznie gotówką. Koszt legitymacji członkowskiej AZS wynosi 100 zł – w cenie ubezpieczenie NNW 6,5 tyś i legitymacja ISIC AZS. Wniosek o wydanie legitymacji członkowskiej na stronie www.azs.uw.edu.pl. Wniosek należy wypełnić internetowo, wydrukować, podpisać i przyjść z nim do biura AZS UW.

Studenci programu ERASMUS! Prosimy, aby płatności realizowane były w złotówkach.

Na zajęciach należy mieć własną rakietkę do badmintona i odpowiedni strój sportowy (obuwie sportowe na jasnej podeszwie).

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany programu ćwiczeń i dostosowanie go do możliwości sprawnościowych studentów.

Treningi dostępne są dla wszystkich chętnych, również dla osób niebędących studentami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to complete a mandatory PE course, students need 30 tokens to register. Students who enrolled into a PE course and then, for any reason whatsoever, failed to complete it or resigned from classes, yet had not withdrawn before the end of the second round of enrolment, will lose 30 tokens. Repurchase of the lost tokens costs PLN 195 (more at www.wfisport.uw.edu.pl).


PAID PE CLASSES!!!

The course fee is PLN 320 per semester of the groups meeting in the University of Warsaw Sports and Recreation Centre (at Banacha 2a) and is payable to the account of Klub Uczelniany AZS UW (University Sports Association), ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warsaw. Please indicate (i) the semester for which the fee is paid, (ii) your full name, and (iii) the type of the course (i.e. “BADMINTON” plus the name of the instructor) as the payment reference.

Payment due date: 25.10.2019

Account number: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

In case of overdue payments, the fee will be PLN 360 per semester (Banacha 2a), payable either in full or in monthly instalments of PLN 90 each (before the last day of each month).

Payment of the semester fee and valid membership of the University Sports Association are the preconditions to attend the course. The membership card can be obtained for PLN 100 (cash only) at the University Sports Association’s office at BUW ul. Dobra 56/66 room 162, first floor. One can also pay for extended insurance (for details please see www.kuazsuw.pl). Payment due date: 25.10.2019.

ERASMUS students – please effect all payments in PLN!

The Physical Education and Sports Centre reserves the right to change the course curriculum depending on the fitness of the students.

The classes are open to any persons, including non-students.

Preconditions to attend the course: own badminton racket and proper sport outfit (including shoes with a light-coloured sole).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kozioł
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie WF
Uwagi:

Każda rejestracja na zajęcia WF wiąże się z pobraniem z konta studenta 30 żetonów. Koszt płatnych zajęć wychowania fizycznego to 30 żetonów oraz opłaty AZS (więcej informacji poniżej). W przypadku braku żetonów system podczas rejestracji automatycznie naliczy opłatę 195 zł za 30 żetonów (1 semestr). Jeżeli student nie zaliczył zajęć lub zrezygnował z ich zaliczania, a nie wyrejestrował się w trakcie trwania internetowej rejestracji, bez względu na powód traci 30 żetonów. Więcej o płatnościach za zajęcia WF można przeczytać na stronie www.wfisport.uw.edu.pl.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Opłata za udział w zajęciach wynosi za semestr: 320 zł – zajęcia przy ul. Banacha 2a, płatna przelewem na konto: Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, z podaniem semestru opłaty, imienia i nazwiska oraz grupy zajęciowej – BADMINTON (nazwisko prowadzącego).

Termin płatności: 25.10.2019 r. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto AZS.

Nr rachunku: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

W przypadku niedotrzymania terminów płatności opłata wyniesie 360 zł za semestr, płatna jednorazowo lub w ratach 90 zł za miesiąc. Raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty semestralnej oraz aktualne członkostwo AZS UW. Legitymację członkowską należy wyrobić w biurze AZS UW w BUWie do dnia 25.10.2019 r. (ul. Dobra 56/66 pokój 162 na I piętrze) – płatność wyłącznie gotówką. Koszt legitymacji członkowskiej AZS wynosi 100 zł – w cenie ubezpieczenie NNW 6,5 tyś i legitymacja ISIC AZS. Wniosek o wydanie legitymacji członkowskiej na stronie www.azs.uw.edu.pl. Wniosek należy wypełnić internetowo, wydrukować, podpisać i przyjść z nim do biura AZS UW.

Studenci programu ERASMUS! Prosimy, aby płatności realizowane były w złotówkach.

Na zajęciach należy mieć własną rakietkę do badmintona i odpowiedni strój sportowy (obuwie sportowe na jasnej podeszwie).

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany programu ćwiczeń i dostosowanie go do możliwości sprawnościowych studentów.

Treningi dostępne są dla wszystkich chętnych, również dla osób niebędących studentami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to complete a mandatory PE course, students need 30 tokens to register. Students who enrolled into a PE course and then, for any reason whatsoever, failed to complete it or resigned from classes, yet had not withdrawn before the end of the second round of enrolment, will lose 30 tokens. Repurchase of the lost tokens costs PLN 195 (more at www.wfisport.uw.edu.pl).


PAID PE CLASSES!!!

The course fee is PLN 320 per semester of the groups meeting in the University of Warsaw Sports and Recreation Centre (at Banacha 2a) and is payable to the account of Klub Uczelniany AZS UW (University Sports Association), ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warsaw. Please indicate (i) the semester for which the fee is paid, (ii) your full name, and (iii) the type of the course (i.e. “BADMINTON” plus the name of the instructor) as the payment reference.

Payment due date: 25.10.2019

Account number: 47 1240 6218 1111 0010 4147 1613

In case of overdue payments, the fee will be PLN 360 per semester (Banacha 2a), payable either in full or in monthly instalments of PLN 90 each (before the last day of each month).

Payment of the semester fee and valid membership of the University Sports Association are the preconditions to attend the course. The membership card can be obtained for PLN 100 (cash only) at the University Sports Association’s office at BUW ul. Dobra 56/66 room 162, first floor. One can also pay for extended insurance (for details please see www.kuazsuw.pl). Payment due date: 25.10.2019.

ERASMUS students – please effect all payments in PLN!

The Physical Education and Sports Centre reserves the right to change the course curriculum depending on the fitness of the students.

The classes are open to any persons, including non-students.

Preconditions to attend the course: own badminton racket and proper sport outfit (including shoes with a light-coloured sole).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.