University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical English Course

General data

Course ID: 4101-1SPNJA Erasmus code / ISCED: 05.1 / (0110) Education, not further defined
Course title: Practical English Course Name in Polish: Praktyczne nauczanie języka angielskiego
Department: University College of English Language Teacher Education
Course groups: (in Polish) MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe - sem. 1
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: English
Type of course:

obligatory courses

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.