University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General Psychology

General data

Course ID: 4101-1SPSYCHOGO
Erasmus code / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Education, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: General Psychology
Name in Polish: Psychologia ogólna
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: English
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The course covers general introductory issues of psychology, specifically the basic functions of psychology, main psychological concepts, basic methodological issues of data gathering & interpretation, basic issues of social psychology.

Full description:

The course covers the following consecutive topics:

- Basic functions of psychology

- Psychodynamic concept of man

- Behaviorism

- Cognitive psychology

- Nervous system – its structure & functions

- Temperament; concepts & its regulatory function, psychology of interpersonal differences

- Social psychology – groups, attitudes & social influence

- Process of interpersonal communication; principles & barriers in communicating with other people

- Intelligence, assertiveness

- Emotional intelligence

- Methodology of social sciences

- Methodological prerequisites of data gathering & comparison

- Methods of data gathering

- Basic techniques of data processing

- Methods of methodological inference

Bibliography:

Ph.Zimbardo, Psychology & Life,

Ph.Zimbardo & M.Leippe, The psychology of attitude change & social influence

R.Myers, Social Psychologu

S.Grollman, The human body

Assessment methods and assessment criteria:

Exam and assessment of students activities

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)