Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-3M1S-GPEGKHJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Definicja zdania

2. Części zdania

3. Wybrane zagadnienia dotyczące szyku zdania niemieckiego

4. Przydawka

5. Zdanie pojedyncze i złożone

6. Forma i teść zdań pobocznych

6. Zdania wtrącone

7. Korelaty, spójniki wieloczęściowe

Pełny opis:

Wszystkie tematy realizowane są w odniesieniu do zmian historycznych w perspektywie rozwoju języka i w ujęciu kontrastywnym.

1. części zdania a części mowy, dopełnienia, syntaktyczne funkcje Genetivu i grupy przyimkowej

2. Wybrane zagadnienia dotyczące szyku zdania niemieckiego: ramy werbalne, określone części zdania poza ramą werbalną, nominalne części zdania

3. przydawka rzeczownikowa i przymiotna: Genitiv/grupa przyimkowa, przymiotnik i imiesłów czynny i bierny

4. zdanie pojedyncze i złożone: definicja zdania, zależności semantyczne w zdaniu podrzędnie złożonym

5. Forma, i treść spójniki zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych

6. Zdania wtrącone, zależność zdań pobocznych, konstrukcje bezokolicznikowe i partycypialne

7. Korelaty, spójniki wieloczęściowe, szyk zdania

Literatura:

Helbig G./Buscha J., Deutsche Übungsgrammatik, Leipzig

Helbig G./Buscha J.,Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache, Leipzig

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej, kontrastywnej i historii języka niemieckiego właściwych dla nauczyciela języka niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w procesie glottodydaktycznym oraz zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne i ustne, aktywny udział w zajęciach, frekwencja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.