Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M1S-GPEGKHJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Zdania poboczne

2. Rodzaje zdań pobocznych

3. Równoważniki zdań

4. Zdanie poboczne i możliwości ich skracania do konstrukcji bezokolicznikowych i imiesłowowych

5. Zdanie względne

Pełny opis:

Wszystkie tematy realizowane są w odniesieniu do zmian historycznych w perspektywie rozwoju języka i w ujęciu kontrastywnym.

1. Istota zdań podrzędnie pobocznych – zależności między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym.

2. Zasady ogólne, spójniki i szyk zdania pobocznego

3. Zdania temporalne i jego spójniki: zdania o czynności jednoczesnej, uprzedniej i następującej

4. Zdania celowe i konstrukcje bezokolicznikowe „um… zu”, „ohne…zu”, „anstatt…zu”

5. Zdania relatywne z zaimkiem względnym

a). w mianowniku, celowniku i bierniku

b). z zaimkiem względnym w dopełniaczu

c). z przyimkiem

6. Zdania względne - powtórzenie

7. Zdania podrzędne wynikowe, warunkowe, przyczynowe

8. Zdania podrzędne modalne i konsekutywne.

Literatura:

Helbig G./Buscha J., Deutsche Übungsgrammatik, Leipzig

Helbig G./Buscha J.,Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache, Leipzig

H. Dreyer/R.Schmitt., Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1987 - 91

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej, kontrastywnej i historii języka niemieckiego właściwych dla nauczyciela języka niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w procesie glottodydaktycznym oraz zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne i ustne, aktywny udział w zajęciach, frekwencja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.