Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Advanced topics in American History II (Historia USA II - zagadnienia zaawansowane)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW102-A Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Advanced topics in American History II (Historia USA II - zagadnienia zaawansowane)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia - program zaawansowany
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) This course assumes that students have had History of the United States II.

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest ważnym, wybranym zagadnieniom z historii Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej. Kurs jest ułożony chronologicznie i zostanie poświęcony okresowi od lat 70. XIX w. do lat 80. XX w. W czasie kursu zostaną poruszone takie tematy jak: relacje rasowe, konflikty zbrojne, kultura konsumencka, ruchy społeczne, zmiany w pozycji kobiet.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest ważnym, wybranym zagadnieniom z historii Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej. Kurs jest ułożony chronologicznie i zostanie poświęcony okresowi od lat 70. XIX w. do lat 80. XX w. W czasie kursu zostaną poruszone takie tematy jak: relacje rasowe, konflikty zbrojne, kultura konsumencka, ruchy społeczne, zmiany w pozycji kobiet.

Zakres tematów zajęć:

- Rekonstruując rekonstrukcję

- Droga do prawdziwej wolności: Alternatywy dla Afro-Amerykanów na Południu

- Jak żyli i mieszkali: klasa średnia w latach 1870-1917

- Sprzedając konsumpcję, 1890-1920

- Zakaz pracy dzieci i redefinicja dzieciństwa

- Homogenizując pluralistyczny naród: propaganda w czasie I wojny światowej

- „Nowa kobieta” lat 20. XX w.

- Dokumentując Wielki Kryzys

- Ciężar władzy: decyzja o zrzuceniu bomby atomowej

- Kampania studentów na rzecz praw obywatelskich w latach 60. XX w.

- Generacja w czasie wojny i niepokoju: agonia Wietnamu

- Demokracja i różnorodność: akcja afirmacyjna w Kalifornii

Literatura:

Wheeling and Becker, Discovering the American Past

Artykuły naukowe omawiające poszczególne tematy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

- rozumie wybrane tematy z historii USA od czasów Rekonstrukcji do okresu początku XXI w.

- potrafi posługiwać się terminologią używaną w pisarstwie historycznym i przy analizie przeszłości

- zna i umie stosować do analizy wiele typów źródeł, w tym materiały wizualne

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie syntetyzować materiał w celu zaprezentowania argumentów wskazujących na jego zrozumienie historii USA

- potrafi analizować źródła, poznając dzięki nim epokę, w której były wytworzone

- potrafi krytycznie ocenić literaturę przedmiotu, w tym podręczniki i książki naukowe, oraz krytycznie posługiwać się publikacjami historyków w celu zrozumienia historii USA

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi zaprezentować zadany materiał oraz sformułować i obronić swoje zdanie

- potrafi zabrać głos publicznie, prezentując argumenty będące poparciem jego tez

- ceni różnorodność i wielość opinii i kultur

Metody i kryteria oceniania:

- prezentacja: 20%

- aktywność na zajęciach: 20 %

- test końcowy: 60%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.