Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia
Drugi rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalna

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PED)
  Etap: Drugi rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalna (AKEN-2)
  Poprzednie etapy: Pierwszy rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalna
  Następne etapy: Trzeci rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalna
Kierunki: pedagogika animacja kultury i edukacja nieformalna
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019L 2020Z 2020L 2020 Wymagany do warunku
MD - Moduł dydaktyczny 2300-MD 2018 - ... NIE
MD/KP - Metodyka działalności pedagogicznej 2300-MD/KP-MOD 2017 - ... NIE
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej 2300-MD/KP-PDO-W 2017 - 2017 NIE
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej 2300-MD/KP-PDO-W1 2018 - ... NIE
MD/KP - Praktyki pedagogiczne - diagnoza i projektowanie pedagogiczne 2300-MD/KP-PR 2017 - ... NIE
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY 2300-MD/KP 2017 - 2017 NIE
MM - Animacja grup zadaniowych 2300-MM-AKN-AGZ 2017 - ... NIE
MM - Indywidualna praktyka pedagogiczna 2300-MM-AKN-PR-I 2020 - ... NIE
MM - Laboratorium specjalnościowe 2300-MM-AKN-LS 2017 - ... NIE
MM - Moduł metodyczny 2300-MM-AKN 2017 - ... NIE
MM - Praktyka pedagogiczna środowiskowa 2300-MM-AKN-PP 2017 - 2017 NIE
MM - Projekt animacyjny 2300-MM-AKN-PA 2018 - ... NIE
MM - Środowiskowa praktyka pedagogiczna 2300-MM-AKN-PR-Ś 2018 - ... NIE
MM - Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej 2300-MM-AKN-TS 2018 - ... NIE
MM - Warsztat kompetencji interpersonalnych 2300-MM-AKN-WKI 2017 - ... NIE
MM - Wprowadzenie do działania 2300-MM-AKN-WD 2020 - ... NIE
MM - Wybrane metody badań jakościowych 2300-MM-AKN-MBJ 2017 - 2018 NIE
MS2 - Moduł specjalnościowy 2-Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej* 2300-MS2/ASK-L 2017 - ... NIE
MS2 - Projekt badawczy 2300-MS2/ASK-L-PR 2017 - ... NIE
MSPP - Moduł społecznych podstaw pedagogiki 2300-MSPP-A 2017 - ... NIE
MSPP - Socjologia wychowania - wykład 2300-MSPP-SW 2017 - ... NIE
MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2300-MSPP-TPW 2017 - ... NIE
MSPP - Wprowadzenie do metodologii badań społecznych - wykład 2300-MSPP-MET-W 2017 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2017 - ... n/d 120.00
2300-MS2-ASK - Metody działań w animacji 2017 - ... n/d 5.00
2300-MD-K - Moduł dydaktyczny-konwersatorium 2017 - ... n/d 1.00
2300-MSPP-K - Moduł społecznych podstaw pedagogiki-konwersatorium 2017 - ... n/d 2.00
2300-SD - seminarium dyplomowe 2017 - ... n/d 1.00
0000-JEZYK-B2 - UW język obcy na poziomie B2 2017 - 2018 n/d 1.00
0000-JEZYK-B2 - UW język obcy na poziomie B2 2020 - ... n/d 1.00