Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia
Pierwszy rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PED)
  Etap: Pierwszy rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna (AKiEN-1)
  Poprzednie etapy: (brak)
  Następne etapy: Drugi rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna
Kierunki: pedagogika Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2018Z 2018L 2019Z 2019L Wymagany do warunku
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki 2300-EOWI 2019 - ... NIE
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 2300-MBiPPP-BP-W 2019 - ... NIE
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania 2300-MBiPPP-M 2019 - ... NIE
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka 2300-MBiPPP-PsR-W 2019 - ... NIE
MBiP - Wprowadzenie do psychologii 2300-MBiPPP-WP-W 2019 - ... NIE
MK - Elementy prawa dla pedagogów 2300-MK-EPD 2019 - ... NIE
MK - Etyka w zawodzie pedagoga 2300-MK-ET 2019 - ... NIE
MK - Moduł prawno-systemowych i etycznych aspektów edukacji 2300-MK1 2019 - ... NIE
MK - Systemy wspierania dziecka i rodziny 2300-MK-SW 2019 - ... NIE
MS1 - Edukacja nieformalna i animacja w Polsce i na świecie - "dobre praktyki" 2300-MS1-AKN--EN 2019 - ... NIE
MS1 - Media w animacji i edukacji nieformalnej 2300-MS1-AKN-MAN 2019 - ... NIE
MS1 - Style uczenia się 2300-MS1-AKN-SU 2019 - ... NIE
MS1 - Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej 2300-MS1-AKN-TPW 2019 - ... NIE
MS1 - Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji, edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej 2300-MS1-AKN-TPWAE 2019 - ... NIE
MS1 - Teoria animacji społeczno-kulturalnej 2300-MS1-AKN-TASK 2019 - ... NIE
MS1 - Teoria edukacji nieformalnej 2300-MS1-AKN-TEN 2019 - ... NIE
MS1-Moduł specjalnościowy-Teoria założeń animacji i edukacji nieformalnej 2300-MS1-AKN 2019 - ... NIE
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH 2300-MTP 2019 - ... NIE
MTP - Pedagogika specjalna - wykład 2300-MTP-PSP-W 2019 - ... NIE
MTP - Pedagogika społeczna - wykład 2300-MTP-PS-W 2019 - ... NIE
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład 2300-MTP-WP-W 2019 - ... NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0000-BHP-OG 2019 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2019 - ... n/d 60.00
2300-MK-K - Konwersatorium z modułu kierunkowego 2019 - ... n/d 1.00
2300-MBiP-K - Moduł biomedycznych podstaw rozwoju-konwersatorium 2019 - ... n/d 1.00
2300-MBiP-L - Moduł biomedycznych podstaw rozwoju-lektorium 2019 - ... n/d 1.00
2300-MTP-K - Moduł teorii pedagogicznych-konwersatorium 2019 - ... n/d 1.00
2300-MTP-L - Moduł teorii pedagogicznych-lektorium 2019 - ... n/d 1.00
0000-LEK - UW lektoraty 2019 - ... n/d 2.00