Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Białymstoku

Informacje o programie studiów

Kod: EZ-FL-NN-B-KZ
Nazwa: Nauczanie języka niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Białymstoku
Tryb studiów: Niestacjonarne (zaoczne)
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filologia nauczanie języka niemieckiego
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
filologia nauczanie języka angielskiego
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku filologia w zakresie nauczania języka niemieckiego
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a "Inter-Lingua" Sp.z o.o. z dnia 01.10.2002 r. - w zakresie nauczania języka niemieckiego (Katedra Języków Specjalistycznych)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)