Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: S2-MSMP
  Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: studia międzykierunkowe MISMaP
Kierunki do
wyboru:
astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geologia
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
geografia
geologia stosowana
bioetyka
filozofia
socjologia
kognitywistyka
Physics (Studies in English)
kognitywistyka
Jednostki: Wydział Filozofii (od 2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Chemii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok Physics (studies in English) w ramach MISMaP
Drugi rok Physics (studies in English) w ramach MISMaP

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar. pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności hydrogeologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek astronomia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek biologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek biotechnologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek chemia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek fizyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek geologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek geografia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek informatyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek matematyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek ochrona środowiska w ramach MISMaP
Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi w ramach MISMaP
Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności geologia środowiskowa w ramach MISMaP
Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności geologia inżynierska w ramach MISMaP
Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności tektonika i kartografia geologiczna w ramach MISMaP
Pierszy rok, kierunek bioetyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek filozofia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek socjologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek kognitywistyka w ramach MISMaP
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi w ramach MISMaP
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia środowiskowa w ramach MISMaP
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności hydrogeologia w ramach MISMaP
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia inżynierska w ramach MISMaP
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności tektonika i kartografia geologiczna w ramach MISMaP
Pierwszy rok Cognitive Science w ramach MISMaP

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata i zrealizowanie przedmiotow na innych kierunkach niz licencjat (szczegolowe informacje w IRK)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku informatyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku matematyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku astronomia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie biofizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie dydaktyki i popularyzacji fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP w zakresie fiz. cząst. elementarn. i oddziaływ. fundament
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki jądra atomowego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki komputerowej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki środowiska
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki teoretycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka atmosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka litosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod matematycznych fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie modelowania matematycznego i komputerowych procesów fizycznych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP
Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP, w zakr. optyki fourierowskiej i przetwarzania informacji
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie optyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie rentgenowskich badań strukturalnych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie spektroskopii jądrowej
Magisterium na kierunku Physics (Studies in English) w ramach MISMaP
Magisterium z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych
Magisterium na kierunku chemia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii klimatycznej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii
Magisterium na kier. geologia w ramach MISMaP w zakr. geologii stratygraficznej i poszukiwawczej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii stratygraficznej i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii złożowej i gospodarczej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie hydrogeologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii inżynierskiej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony środowiska
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie paleontologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii środowiskowejw ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie hydrogeologii i w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii inżynierskiej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie ekologii
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii ogólnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii medycznej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie molekularnego podłoża i terapii chorób cywilizacyjnych
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie komórek macierzystych w biologii i medycynie
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii stosowanej
Magisterium na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowisk
Magisterium na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony różnorodności biologicznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii ekonomicznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii fizycznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoekologii i kształtowania krajobrazu
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii globalizacji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki i teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie hydrologii i klimatologii
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie kartografii
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki, kartografii, teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii miast i turystyki
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii regionalnej
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie gospodarka przestrzenna w dobie globalizacji
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie urbanistyki i regionalistyki
Magisterskie, kognitywistyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku bioetyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku bioetyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISMaP
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe