Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna 3006-HST1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student:

- ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznym, w tym naukami historycznymi (K_W08/ P6S_WG)

- ma podstawową wiedzę o naturze, rozwoju i historycznych uwarunkowaniach systemów społecznych i ustrojów politycznych starożytnej Grecji i Rzymu (K_W11/ P6S_WG)

- zna periodyzację dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze wydarzenia polityczne i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne (K_W08/ P6S_WG)

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U08/ P6S_UW)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK)

- ma świadomość znaczenia nauk historycznych dla tradycji europejskiej i europejskich więzi społecznych (K_K0/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

pierwszy egzamin pisemny, egzamin poprawkowy ustny, z listy podanych tematów

bibliografia: A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, PWN, Warszawa

zestaw tematów:

Tematy egzaminacyjne z historii Grecji i Rzymu - Adam Ziółkowski

Grecja

1. Periodyzacja i chronologia dziejów Grecji; dziedzictwo epoki mykeńskiej w klasycznej cywilizacji greckiej.

2. Powstanie polis: czas i ewentualne przyczyny.

3. Wielka kolonizacja: przyczyny, chronologia, geografia.

4. przemiany polityczne i społeczne w Grecji archaicznej: tyrani, mędrcy, prawodawcy.

5. Sparta: społeczeństwo i instytucje.

6. Ateny od Solona do Kleisthenesa: społeczeństwo i instytucje.

7. Stosunki grecko-perskie do powstania Związku Morskiego.

8. Demokracja i imperializm: Ateny od wojen perskich do końca wojny peloponeskiej.

9. Aleksander Macedoński i geografia polityczna świata hellenistycznego do podboju rzymskiego.

10. Hellenizacja Wschodu po podbojach Aleksandra: motywy, mechanizmy i granice.

11. Miasto hellenistyczne, jego społeczeństwo i instytucje.

Rzym

12. Instytucje polityczne republiki i ich kompetencje: urzędnicy, zgromadzenia, senat.

13. Formy kontaktów wspólnoty rzymskiej ze światem boskim.

14. Geneza i charakter patrycjatu oraz organizacji plebejskiej.

15. Powstanie rzymskiej machiny podbojów: okoliczności, motywy, mechanizmy.

16. Imperium republikańskie w Italii i poza Italią: formy eksploatacji podbitych ludów; ewolucja pojęcia prowincji.

17. Zyski z imperium a państwo i społeczeństwo; kwestia rolna za późnej republiki.

18. Wojny domowe: przyczyny, mechanizmy, przebieg.

19. Senat za cesarstwa: rekrutacja, kompetencje, znaczenie.

20. Armia rzymska za cesarstwa; przyczyny i skutki ustania podbojów.

21. Mechanizmy i przebieg procesu romanizacji Imperium.

22. Cesarstwo a chrześcijaństwo, I-III w.

Zakres tematów:

Tematy egzaminacyjne z historii Grecji i Rzymu - Adam Ziółkowski

Grecja

1. Periodyzacja i chronologia dziejów Grecji; dziedzictwo epoki mykeńskiej w klasycznej cywilizacji greckiej.

2. Powstanie polis: czas i ewentualne przyczyny.

3. Wielka kolonizacja: przyczyny, chronologia, geografia.

4. przemiany polityczne i społeczne w Grecji archaicznej: tyrani, mędrcy, prawodawcy.

5. Sparta: społeczeństwo i instytucje.

6. Ateny od Solona do Kleisthenesa: społeczeństwo i instytucje.

7. Stosunki grecko-perskie do powstania Związku Morskiego.

8. Demokracja i imperializm: Ateny od wojen perskich do końca wojny peloponeskiej.

9. Grecja od upadku imperium ateńskiego do hegemonii macedońskiej.

10. Aleksander Macedoński i geografia polityczna świata hellenistycznego do podboju rzymskiego.

11. Hellenizacja Wschodu po podbojach Aleksandra: motywy, mechanizmy i granice.

12. Miasto hellenistyczne, jego społeczeństwo i instytucje.

13. Charakterystyka głównych faz kultury greckiej od epoki archaicznej do hellenistycznej.

Rzym

14. Instytucje polityczne republiki i ich kompetencje: urzędnicy, zgromadzenia, senat.

15. Formy kontaktów wspólnoty rzymskiej ze światem boskim.

16. Geneza i charakter patrycjatu oraz organizacji plebejskiej.

17. Powstanie rzymskiej machiny podbojów: okoliczności, motywy, mechanizmy.

18. Imperium republikańskie w Italii i poza Italią: formy eksploatacji podbitych ludów; ewolucja pojęcia prowincji.

19. Zyski z imperium a państwo i społeczeństwo; kwestia rolna za późnej republiki.

20. Wojny domowe: przyczyny, mechanizmy, przebieg.

21. Senat za cesarstwa: rekrutacja, kompetencje, znaczenie.

22. Armia rzymska za cesarstwa; przyczyny i skutki ustania podbojów.

23. Mechanizmy i przebieg procesu romanizacji Imperium.

24. Dlaczego prześladowania? Chrześcijanie a Imperium do końca III w.

25. Kryzys Imperium w III w. – przyczyny, objawy, skutki – i jego przezwyciężenie.

26. Nowe cesarstwo do końca IV w.: instytucje i społeczeństwo.

27. Chrystianizacja Imperium; Cesarz a Kościół.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 103
Adam Ziółkowski 43/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.