Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej 2200-1A154
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura:

1. M.M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2011

2. J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, t. I, Warszawa 2010

3. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006

4. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, t. I., Warszawa 2000.

5. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2009

6. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

7. A. Zawidzka, Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, Warszawa 2005

Źródła prawa

Traktaty stanowiące Unię Europejską (Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Efekty uczenia się:

W efekcie wysłuchania wykładów i zaliczenia ćwiczeń student:

– dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego

- analizuje orzeczenia sądów unijnych oraz akty prawne Unii Europejskiej

– rozpoznaje procedury tworzenia prawa pierwotnego i pochodnego UE, zasady stosowania Prawa UE w państwach członkowskich

– wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

- operuje wiedzą z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć, kolokwium pisemne podczas ćwiczeń i egzamin z przedmiotu

Zakres tematów:

Ćwiczenia mają za zadanie przedstawienie słuchaczom systemu instytucjonalnego i prawa materialnego Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje strukturę i mechanizm funkcjonowania systemu prawnego UE. Ćwiczenia obejmują:

I. Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej;

II. Rozwój procesów integracyjnych;

III. Zasada niedyskryminacji i obywatelstwo Unii Europejskiej;

IV. Podział kompetencji w prawie Unii Europejskiej;

V. Instytucje Unii Europejskiej;

VI. Źródła prawa Unii Europejskiej;

VII. Tworzenie prawa Unii Europejskiej;

VIII. Charakter prawa Unii Europejskiej;

IX. Stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego;

X. Stosowanie prawa Unii Europejskiej w porządkach państw członkowskich;

XI. Ochrona praw człowieka w prawie Unii Europejskiej;

XII. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

XIII. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE;

XIV. Pojęcie rynku wewnętrznego;

XV. Swoboda przepływu towarów: definicja towaru, reguły pochodzenia, zakaz nakładania ceł i opodatkowania dyskryminacyjnego;

XVI. Swoboda przepływu towarów II: zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym;

XVII. Swoboda przepływu osób;

XVIII. Swoboda przedsiębiorczości;

XIX. Swoboda świadczenia usług;

XX. Swoboda przepływu kapitału;

Wykład oparty jest o najnowszą literaturę przedmiotu i uwzględnia aktualny stan prawny i faktyczny oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń w systemie pytań i odpowiedzi, prowadzona jest dyskusja nad tematami problemowymi i zadawana jest lektura artykułów lub rozdziałów książek, przedstawiane są prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.